Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksen yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastaville tilintarkastusyhteisöille vähintään kolmen vuoden välein. Muille tilintarkastusyhteisöille teemme laaduntarkastuksia riskiperusteisesti.

Vuonna 2019 laaduntarkastuksen kohteena on ollut kolme tilintarkastusyhteisöä laa-dunvalvontajärjestelmineen. Laaduntarkastuksista ei ole vielä annettu päätöstä. Vuoden 2019 aikana on annettu päätös yhdestä vuonna 2017 ja kolmesta vuonna 2018 tehdystä laaduntarkastuksesta.

Laaduntarkastusvuosi
Annettu päätös 2017
Annettu päätös 2018 Annettu päätös 2019
Käsittely kesken
2016
2
0
0
1
2017
0
3
1
0
2018
0
0
3
0
2019
0 0
0
3

Tilintarkastusyhteisön tulee luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia ja että tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

PRH:n tilintarkastusvalvonta perehtyi laaduntarkastusten kohteena olleiden tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmiin ja arvioi niiden luotettavuutta sekä toimivuutta. PRH:n tilintarkastusvalvonta käytti laadunvalvontajärjestelmän toimivuutta arvioidessaan evidenssinä yhteisössä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastusten havaintoja ja tuloksia.

Ensimmäinen kolmivuotiskausi yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa oli 2016–2018. PRH julkaisee tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksista yhteenvetoraportin vuoden 2020 aikana.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021