Kansainvälinen yhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) jäsen. Tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuivat IFIAR:n Enforcement ja Inspections -työryhmien työskentelyyn sekä IFIAR:n Inspection-työpajaan maaliskuussa ja IFIAR:n vuosikokoukseen toukokuussa. IFIAR:n keskeisenä tehtävänä on globaali tietojen vaihto valvontaviranomaisten välillä. muun muassa parhaat valvontakäytännöt viranomaisyhteistyön edistäminen, vuoropuhelu tilintarkastuksen sidosryhmien kanssa ja tilintarkastuksen laadun parantaminen. IFIAR julkaisee tilintarkastusalan raportteja valvonnasta, muun muassa laaduntarkastushavaintojen yhteenvetoraportti vuosittain.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on Euroopan Unionissa tilintarkastusalan sääntelyä ja valvontayhteistyötä koordinoivan CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsenorganisaatio. CEAOB:n asema ja tehtävät perustuvat EU-lainsäädäntöön (EU:n asetus 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta). CEAOB:n tehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyötä, erityisesti tietojen vaihtoa, asiantuntemusta ja parhaita valvontakäytäntöjä EU-lainsäädännön edellyttämien tehtävien täytäntöönpanossa. CEAOB:lla on työryhmiä, joista tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuivataktiivisesti CEAOB:n International Auditing Standards, Inspection, Enforcement ja Market Monitoring -työryhmien työskentelyyn.

Tilintarkastusvalvonta osallistui tilintarkastusalan valvojien pohjoismaiseen yhteistyöhön. Pohjoismaiden valvontaviranomaiset kokoontuivat Tukholmassa syyskuussa. Keskusteltavana olivat kysymykset tilintarkastajien laaduntarkastuksista ja tutkinta-asioista

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021