Laaduntarkastusten painopistealueet

Laaduntarkastuksen painopistealueet 2021

PRH:n painopistealueet vuoden 2021 laaduntarkastuksissa ovat:

  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tarkastus
  • lähipiiriin tai intressitahoihin liittyvien tietojen tarkastus.

Jos toimeksiannossa ei ole lainkaan vaihto-omaisuutta tai se ei ole merkittävä, PRH valitsee painopistealueeksi jonkin toisen tase-erän kyseisen toimeksiannon osalta.

Painopistealueiden lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tilintarkastuksessa käytettyyn olennaisuuteen.Pyydämme tietoja painopistealueista Toimeksianto-lomakkeella sekä Lähipiiri / intressitahot -lomakkeella.

Saavutettava Lähipiiri / intressitahot -kyselylomake on käsitelty viranomaisia velvoittavan lainsäädännön (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) vaatimusten mukaisesti. Lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asiointi digitaalisessa ympäristössä henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite. Ilman saavutettavuusmerkintöjä olevan Julkishallinnon painopistealueet -lomakkeen voit tilata osoitteesta:

laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Lisäksi pyydämme tietoja riskien arvioinnista ja toimenpiteistä riskeihin vastaamiseksi Riskien arviointi -kyselylomakkeella.

Alustavat painopistealueet 2021–2022

Vuosina 2021–2022 uusina painopistealueina ovat satunnaisessa järjestyksessä:

  • lähipiiriin liittyvien tietojen tarkastus
  • tilintarkastusevidenssin hankkiminen
  • muistiotositteiden tarkastus.

Vuosina 2021–2022 PRH voi edelleen painottaa edellisten vuosien painopistealueita, jos havaintojen mukaan siihen on tarvetta.

Julkishallinnon laaduntarkastuksen painopistealueet 2021

PRH:n painopistealueet vuoden 2021 julkishallinnon laaduntarkastuksissa ovat:

  • sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • konsernivalvonta
  • julkiset hankinnat.

Pyydämme tietoja painopistealueista Julkishallinnon painopistealueet -kyselylomakkeella.


Saavutettava kyselylomake on käsitelty viranomaisia velvoittavan lainsäädännön (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) vaatimusten mukaisesti. Lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asiointi digitaalisessa ympäristössä henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite. Ilman saavutettavuusmerkintöjä olevan Julkishallinnon painopistealueet -lomakkeen voit tilata osoitteesta:

laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Pyydämme tietoja painopistealueista ja olennaisuuden määrittämisestä myös Riskien arviointi - JHT-kyselylomakkeella.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.01.2021