Laaduntarkastusten painopistealueet

Laaduntarkastuksen painopistealueet 2020

PRH:n painopistealueet vuoden 2020 laaduntarkastuksissa ovat:

  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tarkastus
  • riskien arviointi ja suunnitellut toimenpiteet riskeihin vastaamiseksi.

Jos toimeksiannossa ei ole lainkaan vaihto-omaisuutta tai se ei ole merkittävä, PRH valitsee painopistealueeksi jonkin toisen tase-erän kyseisen toimeksiannon osalta.

Painopistealueiden lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tilintarkastuksessa käytettyyn olennaisuuteen.

Pyydämme tietoja painopistealueista ja olennaisuuden määrittämisestä kahdella lomakkeella:

Alustavat painopistealueet 2021–2022

Vuosina 2021–2022 uusina painopistealueina ovat satunnaisessa järjestyksessä:

  • lähipiiriin liittyvien tietojen tarkastus
  • tilintarkastusevidenssin hankkiminen
  • muistiotositteiden tarkastus.

Vuosina 2021–2022 PRH voi edelleen painottaa edellisten vuosien painopistealueita, jos havaintojen mukaan siihen on tarvetta.

Julkishallinnon laaduntarkastuksen painopistealueet 2020

PRH:n painopistealueet vuoden 2020 julkishallinnon laaduntarkastuksissa ovat:

  • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • Konsernivalvonta
  • Julkiset hankinnat.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.07.2020