Tilintarkastajarekisterin tietosisältö

Tilintarkastajarekisterin tarkoituksena on, että jokainen voi saada tilintarkastajista tarvitsemansa rekisteritiedot. Rekisteriä pidetään myös tilintarkastajien toiminnan valvontaa ja hyväksymisten palauttamista varten. Tilintarkastajilla ja tilintarkastusyhteisöillä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi rekisteritietojen muutoksista sekä hyväksymisen edellytyksiin tulleista muutoksista.

Tilintarkastajarekisterin tietosisällöstä säädetään laissa. Rekisteriin merkittävistä muista kuin henkilötiedoista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi tilintarkastusdirektiivissä on tilintarkastajarekisterin tietosisältöä koskevia velvoitteita.

Rekisteriin tallennetaan tilintarkastajaksi hyväksytyn henkilön ja tilintarkastusyhteisöksi hyväksytyn yhteisön yksilöivät tiedot sekä muut tilintarkastajan ammatin ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat tarpeelliset tiedot. Rekisteriin merkitään myös tieto siitä, jos Suomessa rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on rekisteröity myös toisessa maassa. Tilintarkastajaksi ja tilintarkastusyhteisöksi hyväksyminen sekä hyväksymisajankohta ja hyväksymisen päättymisajankohta on merkitty tilintarkastajarekisteriin 1.1.2016 alkaen. Samaten tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön hyväksymisen oma-aloitteisen lakkauttamisen ajankohta ja hyväksymisen palauttamisen ajankohta on merkitty tilintarkastajarekisteriin 1.1.2016 alkaen.

Rekisterin tietosisältö rakentuu tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen ilmoittamista tiedoista, PRH:n tilintarkastusvalvonnan päivittämistä tiedoista sekä tiedoista, jotka saadaan muilta viranomaisilta tilintarkastuslain (1141/2015) sekä direktiivin 2006/43/EY nojalla. Tietoja täydennetään myös tilintarkastuslautakunnan käsittelyn perusteella.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajien osalta rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • nimi ja henkilötunnus (tunnuksen loppuosa ei ole julkinen rekisteritieto) tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika
 • rekisteröintipäivä ja tilintarkastajan tunnusnumero
 • postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • työskentely tilintarkastusyhteisössä
 • HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajaksi hyväksyminen sekä hyväksymisajankohta ja hyväksymisen päättymisajankohta, jos nämä tiedot on rekisteröity 1.1.2016 jälkeen
 • hyväksymisen oma-aloitteisen lakkauttamisen ajankohta ja hyväksymisen palauttamisen ajankohta, jos nämä tiedot on rekisteröity 1.1.2016 jälkeen
 • annettu huomautus tai varoitus sekä hyväksymisen peruuttaminen ja peruuttamisen ajankohta
 • tieto tilintarkastajan rekisteröitymisestä toisen valtion tilintarkastajarekisteriin, rekisteröinnin tunnusnumero ja tieto kyseisen valtion valvovasta viranomaisesta.

Tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastusyhteisöjen osalta rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • yhteisön toiminimi ja yritys- ja yhteisötunnus
 • rekisteröintipäivä ja tilintarkastusyhteisön tunnusnumero
 • postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • tieto siitä, onko kyseessä tilintarkastusyhteisö vai JHTT-yhteisö
 • Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet
 • yhteyshenkilön nimi ja postiosoite
 • tilintarkastusyhteisössä työskentelevät tilintarkastajat ja heidän tunnusnumeronsa
 • jos tilintarkastusyhteisö kuuluu tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun, ketjun nimi sekä tieto siitä, mistä ketjun yritysten tiedot ovat yleisön saatavana
 • tilintarkastusyhteisöksi hyväksyminen sekä hyväksymisajankohta ja hyväksymisen päättymisajankohta, jos nämä tiedot on rekisteröity 1.1.2016 jälkeen
 • hyväksymisen oma-aloitteisen lakkauttamisen ajankohta ja palauttamisen ajankohta, jos nämä tiedot on rekisteröity 1.1.2016 jälkeen
 • annettu huomautus tai varoitus sekä hyväksymisen peruuttaminen ja peruuttamisen ajankohta
 • yhteisön omistajien nimet ja henkilötunnukset (tunnuksen loppuosa ei ole julkinen rekisteritieto), henkilötunnusten puuttuessa syntymäajat tai yritys- ja yhteisötunnukset ja postiosoitteet
 • yhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen nimi, henkilötunnus (tunnuksen loppuosa ei ole julkinen rekisteritieto) tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika ja postiosoite
 • tilintarkastusyhteisöksi rekisteröinti toisen valtion tilintarkastajarekisteriin, rekisteröinnin tunnusnumero ja tieto kyseisen valtion valvovasta viranomaisesta.


Tutustu tilintarkastajarekisterin tietosuojaselosteeseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.06.2019