Ylempi korkeakoulututkinto JHT-tutkinnon vaatimuksena

Voit hakea osallistumislupaa JHT-tutkintoon, jos olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon on oltava suoritettuna ennen tutkintotilaisuutta.

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi

  • kauppatieteiden maisterin tutkinto
  • hallintotieteiden maisterin tutkinto
  • tradenomi (YAMK).

Korkeakoulututkinnoista säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, se voidaan hyväksyä tietyin edellytyksin. Ulkomailla tutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava, että tutkinto vastaa Suomessa suortettavaa korkeakoulututkintoa.

Opetushallitus tekee tunnustamispäätöksen ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Päätös on maksullinen, ja sitä haetaan Opetushallitukselta. Lue lisää tunnustamispäätöksestä Opetushallituksen sivuilla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022