Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin

Kaupparekisteriin merkityn aatteellisen tai taloudellisen yhdistyksen sekä säätiön on ilmoitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin julkistettavaksi, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 000 000 €
  • taseen loppusumma 6 000 000 €
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Muista lisäksi säätiön vuosiselvitys säätiörekisteriin

Säätiöiden on kuitenkin aina ilmoitettava tilinpäätöksensä säätiörekisteriin vuosi-ilmoituksen yhteydessä. Siirry säätiörekisterin ohjeisiin.

Kuka ilmoittaa?

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai yhdistysrekisteriin ilmoitettu hallituksen täysi-ikäinen jäsen tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Säätiön hallituksen varsinainen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Ilmoittaminen on maksutonta.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöksen ilmoituslomakkeella, johon liität kaikki tilinpäätösasiakirjat. Siirry ohjeeseen: Tilinpäätösilmoituksen asiakirjat.

Tallenna lomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin (PDF).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Avaa tilinpäätöksen ilmoituslomake kaupparekisteriin

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu tilinpäätöksen ilmoituslomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Mitä rekisteröinnin jälkeen?

Saat rekisteriotteen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkittyyn yhdistyksen tai säätiön postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Siirry Virre-palveluun.

Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja. Lue PRH:n yhteistyökumppaneista, jotka tarjoavat tilinpäätöstietoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.09.2022