Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sivuliikkeen tilinpäätös kaupparekisteriin

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Määräaika tilinpäätöksen ilmoittamiselle voi olla pidempi kuin 6 kuukautta, jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan kotimaa kuuluu Euroopan talousalueeseen (ETA) ja maan lainsäädännön mukainen määräaika on yli 6 kuukautta. Tällöin tilinpäätös on ilmoitettava kyseisen maan lainsäädännön mukaisessa määräajassa.

Katso alta, kumpi tilanne koskee yritystäsi, ja siirry lukemaan ilmoittamisen tarkemmat ohjeet:

Il­moi­tet­ta­vat ti­lin­pää­tös­asia­kir­jat ja il­moit­ta­mi­sen tapa

Ei EU-sää­dös­ten mu­kaan

Kun tilinpäätöstä ei ole laadittu EU:n säädösten mukaisesti (EU:n ulkopuoliset valtiot), ilmoita Suomen lain mukaan laadittu sivuliikkeen tilinpäätös.

EU:n sää­dös­ten mu­kaan

Kun tilinpäätösasiakirjat on laadittu EU:n säädösten mukaan tai vastaavasti, ilmoita ne sellaisina kuin ne on laadittu, tarkistettu ja julkistettu kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.06.2023