Sivuliikkeen tilinpäätös kaupparekisteriin

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Määräaika tilinpäätöksen ilmoittamiselle voi olla pidempi kuin 6 kuukautta, jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan kotimaa kuuluu Euroopan talousalueeseen (ETA) ja maan lainsäädännön mukainen määräaika on yli 6 kuukautta. Tällöin tilinpäätös on ilmoitettava kyseisen maan lainsäädännön mukaisessa määräajassa.

Vakuutusyhtiöitä sekä luotto- ja rahoituslaitoksia koskevassa lainsäädännössä on erityissäännökset niiden sivuliikkeiden tilinpäätösten julkistamisesta.

Ilmoitettavat tilinpäätösasiakirjat ja ilmoittamisen tapa riippuvat siitä, onko tilinpäätös laadittu EU:n säädösten mukaan vai ei.

Katso alta, kumpi tilanne koskee yritystäsi, ja siirry lukemaan ilmoittamisen tarkemmat ohjeet:

Ilmoitettavat tilinpäätösasiakirjat ja ilmoittamisen tapa

Ei EU-säädösten mukaan

Kun tilinpäätöstä ei ole laadittu EU:n säädösten mukaisesti (EU:n ulkopuoliset valtiot), ilmoita Suomen lain mukaan laadittu sivuliikkeen tilinpäätös.

EU:n säädösten mukaan

Kun tilinpäätösasiakirjat on laadittu EU:n säädösten mukaan tai vastaavasti, ilmoita ne sellaisina kuin ne on laadittu, tarkistettu ja julkistettu kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.08.2022