Korona ja tilinpäätöksen ilmoittaminen (30.9.2020 – 31.3.2021 päättyneet tilikaudet)

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Ennen kaupparekisteriin ilmoittamista tilinpäätös täytyy vahvistaa.

Esimerkiksi osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.

Koronavirusepidemian takia eduskunta sääti väliaikaisen lain, jonka nojalla yritykset saivat tietyin edellytyksin siirtää tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen pitämistä syyskuun loppuun 2021 asti.

Mitä yritysmuotoja ohje koskee?

Ohje koskee seuraavia yritysmuotoja:

  • osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö
  • osuuskunta
  • osuuspankki
  • vakuutusosakeyhtiö ja julkinen vakuutusosakeyhtiö
  • keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
  • säästöpankki
  • vakuutusyhdistys.

Lue lisää yrityksistä, joiden ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Mitä tilikausia väliaikainen laki koskee?

Laki koskee tilikausia, jotka ovat päättyneet 30.9.2020 ja 31.3.2021 välisenä aikana.

Tilinpäätöksen vahvistamista koskeva kokous täytyy pitää viimeistään 30.9.2021.

Milloin tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin?

30.9.2020 ja 31.3.2021 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta, kuitenkin viimeistään 30.11.2021.

Jos yritys ilmoittaa tilinpäätöksen myöhässä, PRH lähettää yritykselle 85 euron käsittelymaksun.

Miten ilmoitat?

Lue ohje tilinpäätöksen ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin. Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös kaupparekisteriin.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen siirtämisestä säädetään laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (375/2021). Tutustu lakiin Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.06.2021