Tilinpäätösilmoituksen asiakirjat

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on lakisääteistä.Tilinpäätösilmoitus täytyy tehdä jokaiselta tilikaudelta erikseen.

Huomio! Myös toimimattoman yrityksen täytyy tehdä tilinpäätösilmoitus jokaiselta tilikaudelta.
Siirry ohjeeseen: Toimimattomien yritysten tilinpäätös.

PRH:n antaman määräyksen mukaan yrityksen täytyy lähettää täytetty ja allekirjoitettu verkkosivuillamme oleva lomake Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin. Lähetä tilinpäätösilmoituksen mukana kaikki julkistettavaksi tarkoitetut tilinpäätösasiakirjat.

Tutustu määräykseen (PRH/928/01/2020) tilinpäätöksen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi Finlex-säädöstietopankissa.

Tarkista, että tilinpäätös ja toimintakertomus on päivätty ja allekirjoitettu.

Lähetä tilinpäätösasiakirjat seuraavalla tavalla:

  1. Ilmoituslomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Tilinpäätöksen ilmoituslomakkeen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamies. Huomaathan, että myös itse tilinpäätös on allekirjoitettava.
  2. Tuloslaskelma (Tätä ei tarvita, jos yrityksellä ei ole ollut toimintaa ilmoitettavalla tilikaudella.)
  3. Tase (Taseen täytyy sisältää vastaavaa ja vastattavaa numeerisesti esitettynä. Tase-erittelyjä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi.)
  4. Liitetiedot (tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot)
  5. Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yrityksen voittoa koskevasta yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Ilmoita tilinpäätöksen vahvistamispäivä ja päätöksen sisältö ilmoituslomakkeella.
  6. Tilintarkastuskertomus. Ilmoita rastittamalla lomakkeessa, jos yrityksellä ei ole tilintarkastusvelvollisuutta.
  7. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma. Ilmoita rastittamalla lomakkeessa, jos yrityksellä ei ole kirjanpitolain mukaista laatimisvelvollisuutta.
  8. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.
Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten.Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin

Miten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa

  • sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi. Kirjoita sähköpostin Aihe-kenttään yrityksen nimi ja y-tunnus. Ilmoita viestikentässä tilikausi, joita tilinpäätös koskee. Huomaa: Tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia. Jos käytät suojattua sähköpostia, lähetä asiakirjat PRH:n kirjaamoon. Lue lisää kirjaamon yhteystiedoista.
Tai
  • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Saat rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Siirry Virre-palvelun.

Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja. Lue PRH:n yhteistyökumppaneista, jotka tarjoavat tilinpäätöstietoja.

Tilinpäätöksen käsittely kaupparekisterissä

Tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan kaupparekisterissä muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina.

Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia ja niitä voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.03.2021