Tilinpäätösilmoituksen asiakirjat

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on lakisääteistä.Tilinpäätösilmoitus täytyy tehdä jokaiselta tilikaudelta erikseen.

Huomio! Myös toimimattoman yrityksen täytyy tehdä tilinpäätösilmoitus jokaiselta tilikaudelta. Siirry ohjeeseen: Toimimattomien yritysten tilinpäätös.

Tarkista, että tilinpäätös ja toimintakertomus on päivätty ja allekirjoitettu.

  1. Ilmoituslomake täytettynä ja allekirjoitettuna
  2. Tuloslaskelma (Tätä ei tarvita, jos yrityksellä ei ole ollut toimintaa ilmoitettavalla tilikaudella.)
  3. Tase, josta on poistettu tase-erittelyt. (Taseen täytyy sisältää vastaavaa ja vastattavaaa numeerisesti esitettynä.)
  4. Liitetiedot (tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot ilman tase-erittelyitä)
  5. Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus yrityksen voittoa koskevasta yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Liitä ilmoitukseen ote pöytäkirjasta tai kirjoita päätöksen sisältö ilmoitukseen.
  6. Tilintarkastuskertomus. Rastita lomakkeessa, jos yrityksellä ei ole tilintarkastuslain mukaista tilintarkastusvelvollisuutta.
  7. Toimintakertomus. Rastita lomakkeessa, jos yrityksellä ei ole tilintarkastuslain mukaista tilintarkastusvelvollisuutta.
  8. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Tee ilmoitus tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella, johon liität tilinpäätösasiakirjat.

Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriinMiten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa

  • sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi tai
  • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Saat rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Siirry Virre-palvelun.

Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja. Lue PRH:n yhteistyökumppaneista, jotka tarjoavat tilinpäätöstietoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.04.2020