Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Rekisteritietojen ajantasaisuus on asiakkaittemme ja yhteiskunnan etu

Ajantasaiset, oikeelliset ja kattavat rekisteritiedot palvelevat suomalaista yhteiskuntaa ja asiakkaitamme monin eri tavoin.

Viime vuosina olemme parantaneet kaupparekisteritietojen ajantasaisuutta mm. tiedottamalla ja muistuttamalla eri keinoin yrityksiä velvollisuudesta pitää tiedot ajan tasalla kaupparekisterissä.

Keinovalikoimaamme sisältyy myös menettelyjä, joissa ilmoittamisen laiminlyövä yritys viime kädessä poistetaan kaupparekisteristä.

Vuonna 2021 edistimme kaupparekisterin tietojen ajantasaisuutta seuraavasti:

  • Lähetimme muistutuskirjeen yli 35 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, jotka eivät olleet vielä ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin ja joilla ilmoittamisen määräaika oli päättymässä.
  • Lähetimme noin 18 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle kehotuksen ilmoittaa puuttuvat hallitus- tai tilinpäätöstiedot kaupparekisteristä poistamisen uhalla. Kehotuksista huolimatta noin 10 000 yritystä ei ilmoittanut tietojaan, ja poistimme ne rekisteristä.
  • Korjasimme rekisteriin 8 500 keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuotoa ja lisäsimme 19 000 puuttuvaa tilikausimerkintää.

Myös aktiivisella, ilmoitusvelvollisuudesta muistuttavalla asiakasviestinnällä ja -ohjeistuksella on ollut myönteinen vaikutus kauppa- ja yhdistysrekisteritietojen ajantasaisuuteen.

Toimiemme seurauksena tilinpäätöstietojen kattavuus kaupparekisterissä on viime vuosina parantunut merkittävästi.

Tilinpäätöstietojen kattavuus kaupparekisterissä 2019–2021

2019 2020 2021
78,7 % 83,6 % 89,8 %

Siirry sivulle Rahanpesun torjunta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022