Rinnastettavista tehtävistä annettu palautetta tilintarkastajille

Kuva: Shutterstock

Tilintarkastaja voi toimia tilintarkastuksen lisäksi myös tilintarkastukseen rinnastettavissa, tarkastustyyppisissä tehtävissä.

Tilintarkastukseen rinnastettava tehtävä on määritelty tilintarkastusvalvonnan ohjeessa. Lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin rinnastetaan tarkastustehtävät, jotka perustuvat toisen toiminnan arviointiin suhteessa tiettyihin arviointikriteereihin. Tarkastusta koskevien menettelytapojen (ISA-standardit, hyvä tilintarkastustapa, julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa) hallitsemisen lisäksi edellytetään lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluvien sisällöllisten seikkojen tuntemista (normisto, joka liittyy tarkastustehtävään, esim. kirjanpitolaki, IFRS-standardit, osakeyhtiölaki).

Tilintarkastusvalvonta käyttää tapauskohtaista harkintaa tehtävän rinnastettavuuden arvioinnissa.

Myös rinnastettavissa tehtävissä toimivilla tilintarkastajilla tulee olla ohjeen mukainen määrä koulutusta. Vaadittu koulutuksen määrä on yhteensä 120 tuntia kolmen vuoden aikana. Tästä puolet eli 60 tuntia tulee olla todennettavaa koulutusta. Loput koulutuksesta voi olla ei-todennettavaa. Itseopiskeluun käytetty aika kannattaa raportoida ei-todennettavana koulutuksena.

Valvontatiedot vuodelta 2020 käsitelty

Yhteensä 132 tilintarkastajaa raportoi toimineensa tilintarkastukseen rinnastettavissa tehtävissä 30.6.2020 päättyneellä raportointikaudella.

Rinnastettavia tehtäviä raportoineille tilintarkastajille annetut palautteet jakautuivat seuraavalla tavalla:

  • 47 %:lla (62 tilintarkastajalla) tehtävä oli rinnastettava ja koulutusvaatimukset täyttyivät
  • 9 %:lla (12 tilintarkastajalla) tehtävä oli rinnastettava, mutta raportoitu koulutuksen määrä oli puutteellinen.

Joidenkin rinnastettavia tehtäviä raportoineiden tilintarkastajien (38 %, 50 tilintarkastajaa), työtehtävä ei ollut tilintarkastukseen rinnastettava tehtävä. Heistä

  • 72 % (36 tilintarkastajaa) teki lisäksi tilintarkastusta, tilintarkastustoimeksiantoja oli riittävästi ja koulutusvaatimukset täyttyivät
  • 4 %:lla (2 tilintarkastajalla) työtehtävissä oli puutteita eli tilintarkastajalla ei ollut myöskään riittävästi tilintarkastustoimeksiantoja
  • 16 %:lla (8 tilintarkastajalla) oli puutteita koulutuksessa
  • 8 %:lla (4 tilintarkastajalla) oli puutteita sekä tilintarkastustoimeksiantojen määrässä, että koulutuksessa.

Muutamalle tilintarkastajalle palautetta ei vielä ole annettu, koska käsittely näiden osalta on kesken.

Tilintarkastajien, joiden raportoima tehtävä ei täytä rinnastettavalle tehtävälle asettuja kriteereitä, ei jatkossa tule raportoida kyseistä tehtävää rinnastettavana tehtävänä.

Tilintarkastajien, joilla havaittiin puutteita työtehtävissä tai koulutuksessa, tulee korjata puutteet annettuun määräaikaan mennessä.

Tarkemmat ohjeet tilintarkastajan hyväksymisedellytysten säilyttämisestä sekä rinnastettavien tehtävien määrittelystä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.06.2021