Vaisalan biokaasun mittauslaite valloittaa maailmaa

Tuotekehitysjohtaja Liisa Åström, Vaisala Oyj

Vaisalan kestävän kehityksen mukaista teknologiaa hyödynnetään avaruudessa, ilmakehässä ja maan päällä. Äskettäin palkittu biokaasun mittauslaitekin taistelee osaltaan ilmastonmuutosta vastaan.

Vantaanlaaksossa odottelee uudenkarhea rakennus työntekijöitä. Vaisalan tuotekehityshenkilöstö muuttaa pihan poikki uusiin tiloihin, kun koronarajoitukset alkavat väistyä. Vaikka Vaisalasta on 85 vuodessa kasvanut kansainvälinen pörssiyhtiö, tuotteet kehitetään ja valmistetaan edelleen pääosin Suomessa.

ꟷ Kilpailukykymme rakentuu pitkälti innovaatioille. Monet Vaisalan keksinnöt vaativat puhdashuonevalmistusta. Siksikin kannattaa säilyttää kehitystyö, testaus, valmistus ja markkinointi samalla kampuksella, sanoo Vaisalan tuotekehitysjohtaja Liisa Åström.

Pandemian aikana tehdas ja kuljetukset ovat toimineet normaalisti, mutta muu henkilökunta on enimmäkseen etätöissä. Tiimityö etänä on edellyttänyt kekseliäisyyttä.

ꟷ Tuotekehityksessä yksi meistä on yleensä laboratoriossa kytkemässä piuhoja, ja muut osallistuvat etäyhteydellä, kertoo tuotepäällikkö Antti Heikkilä.

Ilmastonmuutos on nyt kehitystyön ytimessä

Tuotepäällikkö Antti Heikkilä, Vaisala Oyj


Heikkilä tuli Vaisalaan neljä vuotta sitten, kun yrityksessä alettiin kehittää uudenlaista biokaasun mittalaitetta. MGP261-monikaasuinstrumentti lanseerattiin syksyllä 2019. Seuraavana vuonna se voitti kiertotalousinnovaatioiden luokassa Suomen Laatuyhdistyksen Quality Innovation Award -kilpailun kansallisen sarjan ja ylti kansainvälisessä loppukilpailussa hopealle. Heikkilän mukaan menestys kisassa vauhdittaa keksinnön maailmanvalloitusta.

ꟷ MGP261 mittaa biokaasua prosessiputken sisällä, mikä ei aiemmilla laitteilla ole ollut mahdollista. Asiantuntevan raadin myöntämä tunnustus hälventää asiakkaiden huolta. Se on myös palkinto tiimille vuosien sitkeästä työstä.

Biokaasun tuotantoprosessissa orgaanisesta aineesta syntyy lannoitteeksi kelpaavaa mädätettä ja kaasua, jota voidaan polttaa energiaksi. Metaanin, hiilidioksidin ja vesihöyryn määriä on tuotannossa jouduttu aiemmin analysoimaan vain prosessin ulkopuolella, koska biokaasu on syövyttävää ja palavaa. Käteen sopivalla MGP261-laitteella voidaan mitata kolmea kaasua suoraan linjasta ja näin välittömästi parantaa biokaasun laatua esimerkiksi säätelemällä sisään syötettävää ainesta.

Vaisalan palkittu monikaasuinstrumentti.

Heikkilä huomauttaa, että MGP261 ja monet muut Vaisalan tuotteet ovat sidoksissa maailmanlaajuiseen energia-alan murrokseen. Kun sähköntuotannossa halutaan siirtyä fossiilisista uusiutuviin polttoaineisiin, verkon toimivuus edellyttää uudenlaista muuntajien mittaus- ja kunnonvalvontateknologiaa. Yrityksen liiketoiminnasta lähes kaksi kolmannesta liittyy ilma- ja muihin ympäristötieteisiin.

ꟷ Mittalaitteemme auttavat ymmärtämään säätä ja varautumaan sen ääri-ilmiöihin, mikä osaltaan auttaa hillitsemään ja hallitsemaan ilmastonmuutosta. Teollisuusmittaukset puolestaan tukevat kestävää kehitystä parantamalla prosessien energiatehokkuutta ja vähentämällä hävikkiä, Åström valaisee.

Innovaatiot ratkaisevat ihmiskunnan tulevaisuuden

Vaisala työllistää yli 1 900 henkilöä, joista lähes neljäsosa toimii tuotekehityksessä. Kuka tahansa työntekijä voi kuitenkin tehdä keksintöilmoituksen.

ꟷ Suojaukseen meillä on prosessi, jossa keksinnöt katsotaan läpi. Kaikki eivät tietenkään etene, voi olla uutuudenesteitä, ja osa keksinnöistä pidetään salassa. PRH:lta olemme monesti saaneet apua, esimerkiksi arvioita patentoitavuudesta jo prosessin alkuvaiheessa, Åström toteaa.

Vaisalan patenttisalkkua ei hänen mukaansa silti paisuteta tarpeettomasti. Monet keksinnöt pohjautuvat aiempaan teknologiaan, jota käytetään uudella tavalla. Åström korostaa, että yrityksissä ja yhteiskunnassa tulisi nyt panostaa innovaatioihin, sillä niillä voidaan ratkaista isoja asioita ja muuttaa maailmaa.

Teksti: Päivi Helander

Kuvat: Vaisala Oyj

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.05.2021