Milloin syntyy tavaramerkkien sekaannusvaara?

Tavaramerkin ansiosta asiakkaat löytävät ja erottavat tietyn yrityksen tavarat ja palvelut kilpailijoiden vastaavista tavaroista ja palveluista. Tavaramerkin omistaja voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkkisi ei siis saa olla sama eikä liian samankaltainen verrattuna aiemmin rekisteröityyn samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kattavaan tavaramerkkiin tai toiminimeen. Tämä perusperiaate voidaan kääntää myös toisin päin. Pääsääntöisesti sekaannusvaaraa ei näin ollen synny samanlaistenkaan tavaramerkkien välille, jos ne kattavat riittävän erilaisia tavaroita tai palveluita. Miten näin voi olla?

Käytännön esimerkki valaisee asiaa ehkä parhaiten. Sana SOLE voi olla samaan aikaan yhdellä omistajalla jäätelön tavaramerkkinä, toisella omistajalla kosmetiikan ja kolmannella ajanvietepalveluiden tavaramerkkinä. Merkkien identtisyydestä huolimatta sekaannusvaaraa ei synny, koska tavarat ja palvelut ovat niin erilaisia. Keskivertokuluttaja ei oleta, että SOLE-jäätelö on peräisin samalta valmistajalta kuin hänen aiemmin tuntemansa kosmetiikkamerkki.

Poikkeuksena laajalti tunnetut tavaramerkit tai läheinen käyttötarkoitus

Tähän pääsääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Ensinnäkin niin kutsutut laajalti tunnetut tavaramerkit voivat saada suojaa, vaikka tavarat ja palvelut olisivat erilaisia. Tämän taustalla on tarve suojella laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja niiden mainetta hyväksikäytöltä ja vahingoittamiselta.

Toinen poikkeus liittyy tilanteisiin, joissa tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitukset liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että keskivertokuluttaja olettaa niiden olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Tämä voi aiheuttaa sekaannusvaaran merkkien välille.

Kannattaa aina muistaa, että hyvä tavaramerkki ei koskaan jäljittele muita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.05.2021