Tilintarkastusvalvonnan toiminnot organisoitu uudelleen

Kuva: Shutterstock

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan toiminnot on siirretty osaksi PRH:n Yritykset ja yhteisöt -tulosaluetta. Muutos astui voimaan 1.9.2020.

Tilintarkastusvalvonnan tehtäviä hoidetaan jatkossa tulosalueen oikeudellisen yksikön tutkintotiimissä, laadunvarmistustiimissä, valvontatiimissä ja lakitiimissä. Tulosaluetta johtaa Liisa Räsänen, ja oikeudellisen yksikön päällikkönä toimii Terhi Maijala.

Tavoitteena valvonnan kehittäminen

Oikeudelliseen yksikköön on nyt keskitetty kaikki PRH:n valvontatehtävät, mikä antaa hyvän pohjan vaikuttavalle valvontatyölle sekä valvontatoimintojen aktiiviselle kehittämiselle. Tarkoituksena on yhdessä rakentaa yksiköstä hyvin toimiva työyhteisö motivoituneille valvonnan ammattilaisille ja erinomaisille osaajille vaativien valvontatehtävien toteuttamisessa.

Tilintarkastusalalle muutokset näkyvät uusina keskustelukumppaneina. Tavoitteenamme on avoin ja aktiivinen vuoropuhelu toimialan kanssa. Esimerkiksi tänä syksynä selvitämme toimialan tarpeita sidosryhmäkyselyllä.

Kyselyvastausten sekä keräämiemme niin sisäisten kuin ulkoisten kokemusten perusteella suunnittelemme toimintaa eteenpäin. Esiin on jo noussut ainakin tarve vahvistaa ja lisätä rakentavaa ohjausta ja neuvontaa sekä laadunvarmistuksen päätösten ymmärrettävyyttä. Käsittelyaikojen lyhentäminen on eri valvontatoimintojemme yhteinen merkittävä haaste. Haluamme kehittää valvonnasta ennakoitavaa, ohjaavaa ja vaikuttavaa yhteistyössä toimialan kanssa.

Tiimien tehtävät

Tilintarkastusvalvonnan tehtäviä hoidamme yksikön neljässä tiimissä seuraavasti:

Tutkintotiimi – tiimiesimies Hanna Kattainen

 • tilintarkastustutkintojen järjestäminen
 • tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti
 • tilintarkastajan ammattitaidon valvonta
 • tilintarkastajarekisterin ylläpito.

Laadunvarmistustiimi – tiimiesimies Riitta Ylipiha, johtava laadunvarmistuksen asiantuntija

 • tilintarkastuksen laadunvalvonta
 • laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen.

Valvontatiimi – tiimiesimies Pauliina Päivinen

 • tilintarkastuksen tutkinta-asiat
 • laillisuusvalvonta
 • esittelyt Tilintarkastuslautakunnalle.

Lakitiimi – tiimiesimies Jouko Koitto

 • lainmukaisuuden seuranta ja ohjeistus
 • viranomaisyhteistyö
 • asiantuntijaneuvonta.

Katso myös tilintarkastusvalvonnan muut yhteystiedot.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2020