Nizzan sopimuksen versio NCL11-2018 tulee voimaan 1.1.2018

Nizzan sopimuksen uuden version johdosta myös luokkaotsikoihin tulee muutoksia. Muutosten tarkoituksena on selkeyttää luokkaotsikoita. PRH tulee julkaisemaan luokkaotsikoiden suomen- ja ruotsinkieliset käännökset kotisivuillaan ennen uuden sopimusversion voimaantuloa.

Yksityiskohtainen luettelo kaikista Nizzan sopimuksen versiossa NCL11-2018 toteutettavista muutoksista löytyy WIPOn kotisivuilta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020