IPR mukaan Team Finland -asiakkuustyöhön

Yrityksen IPR-tilanteen läpikäynti PRH:n asiantuntijoiden kanssa

PRH:n on mukana Team Finland -verkostossa tukemassa yritysten kansainvälistymistä omilla palveluillaan. Näitä ovat erityisesti teollisoikeuksiin liittyvät neuvonta-, koulutus-, tieto- ja tutkimuspalvelut sekä neuvonta patenttien, tavaramerkkien ja mallioikeuksien hakemiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Vuoden 2016 alusta PRH on tarjonnut valituille Team Finland -asiakkaille mahdollisuuden IPR-asioiden läpikäyntiin yhdessä PRH:n asiantuntijoiden kanssa. Niissä käydään läpi, miten IPR suhteutuu yrityksen tavoitteisiin ja toimintaan – mitä sen osalta on jo tehty ja mitä tarkoitus tehdä jatkossa. Samalla yritys saa tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja riskeistä liittyen yrityksen aineettomaan omaisuuteen, sen hallintaan ja hyödyntämismahdollisuuksiin omassa liiketoiminnassa. Lisäksi yritys pystyy arvioimaan tarpeellisia IPR-jatkoselvityksiä ja -toimenpiteitä oman liiketoimintansa kannalta.

IPR-kartoituksia tehtiin kevään pilottivaiheessa viiden yrityksen kanssa eri puolilla Suomea.

Kuvassa Kari Vierimaa

Yksi näistä yrityksistä on Sarokal Test Systems Oy, oululainen langattomien verkkojen tukiasemien testauksen edelläkävijäyritys. Yrityksellä on patenttihakemuksia, mikä testauksen yhteydessä ei ole aivan tyypillistä. Asiaa selittää se, että yritys toimittaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia testausratkaisuja, sekä ohjelmistoja että laitteistoja.

Tuotekehitysasioista vastaava CTO Kari Vierimaa toteaakin, että vaikka IPR ei heille ole uusi asia sinänsä, sen näkeminen kokonaisuutena tuotekehityksestä aina brändin hallintaan on tärkeää. Yritys toimii alalla, jolla sen kumppaneilla ja asiakkailla usein on varsin laaja IPR-salkku, joten oma aineeton omaisuus on tärkeä hallita jo senkin takia.

Kuvassa Pauli Berg
Tapaamisessa Sarokal Test Systems Oy:n kanssa mukana oli myös yrityksen Team Finland -yhteyshenkilö, Tekesin johtava asiantuntija Pauli Berg Oulusta.

Hänen mielestään PRH:n tarjoamat palvelut tukevat hyvin Team Finland -verkoston toimintaa ja tuovat siihen lisää uuden ulottuvuuden: aineettoman omaisuuden (intellectual property) ja sen hallinnan läpikäynnin. IPR-kartoitus tapaamisineen syventää myös puolin ja toisin verkoston toimijoiden näkemystä parhaasta mahdollisesta julkisten toimijoiden antamasta tuesta kansainvälistyville (tai jo kansainvälisille) yrityksille.

Hyvien kokemusten siivittämänä Team Finland -asiakasyrityksiä tuetaan myös jatkossa IPR-läpikäyntien avulla. Palvelusta hyötyvät sekä yksittäinen yritys että laajemmin suomalainen kansainvälistyvien/vientiyritysten sektori.

Lisätietoja:

Kuvassa Olli Ilmarinen

Olli Ilmarinen
Kehitysasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 029 509 5236
etunimi.sukunimi (at) prh.fi
Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät julkiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. Verkosto tarjoaa yrityksille mm. tietoa eri markkinoiden mahdollisuuksista, neuvontaa kansainvälistymisen eri vaiheisiin, rahoitusta sekä tukea verkostojen, yhteiskuntasuhteiden ja näkyvyyden luomiseen.
Lue lisää: www.team.finland.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020