Merkillä on väliä!

Oman tavaramerkin suunnitteluun ja suojaamisen kannattaa panostaa. Tavaramerkistä voi tulla yrityksen arvokkainta omaisuutta.

Lähes jokaisella tuotteita tai palveluita valmistavalla ja tarjoavalla yrityksellä on jokin tavaramerkki. Siis nimi tai logo, jonka perusteella asiakkaat tunnistavat ja erottavat tämän yrityksen tuotteet muista vastaavista. Parhaassa tapauksessa juuri tavaramerkki ja siihen yhdistyvät tunteet, mielikuvat ja arvot saavat asiakkaat haluamaan nimenomaan tietyllä merkillä varustettuja tuotteita. Vuosien kuluessa vaikka tekijät vaihtuisivat ja yrityksen nimi muuttuisi, asiakkaat tunnistavat tuotteet edelleen tutun tavaramerkin perusteella. Siksi on tärkeää suojata tavaramerkki niin, että kilpailijat eivät pääse hyödyntämään sitä.

Miten tavaramerkkiä suojataan?

Kun tuotteella tai palvelulla on hyvä nimi, se kannattaa suojata rekisteröinnillä. Suomessa rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta. EU:n laajuisen suojan saa Euroopan Unionin teollisoikeuksien virastosta EUIPO:sta. Rekisteröinnin jälkeen yksinoikeus merkkiin on helppo osoittaa rekisteriotteella. Muut tulevat myös tietoisiksi rekisteröinnistä esim. tietokantojen myötä. Lisäksi suomalaisen rekisteröintiprosessin aikana tutkitaan, ettei tavaramerkki loukkaa muiden aikaisemmin rekisteröimiä tavaramerkki- tai toiminimioikeuksia Suomessa.

Mitä rekisteröinnillä saa?

Rekisteröinnin haltija saa oikeuden kieltää kilpailijoita käyttämästä sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Ilman rekisteröidyn tavaramerkin antamaa suojaa puuttuminen jäljittelijöiden toimintaan on vaikeaa ja epävarmaa.
Tavaramerkki on haltijansa irtainta omaisuutta. Merkin voi siis myydä, jos se käy itselle tarpeettomaksi tai siihen voi myöntää jollekin toiselle käyttöoikeuden eli lisenssin. Rekisteröidyn tavaramerkin voit myös pantata, esim. lainan vakuudeksi.

Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä voit käyttää ®-tunnusta.

Tavaramerkki on voimassa aina 10 vuotta kerrallaan, mutta sen voi uudistamalla pitää voimassa vaikka ikuisesti. Vanhimmat Suomessa yhä käytössä olevat rekisteröinnit ovat 1800-luvulla.

Millainen merkki voidaan rekisteröidä?

Tavaramerkin valinnassa on pitkälti mielikuvitus rajana. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tavaramerkki ei saa pelkästään kertoa siitä, mikä tuote on kyseessä, millainen se tuote on, mihin sitä tuotetta käytetään tai mistä se on peräisin. Tällaiseen kuvailevaan merkkiin ei voida antaa yksinoikeutta vain yhdelle. Esimerkiksi DIESEL -tavaramerkki ei sellaisenaan olisi rekisteröitävissä polttoaineille, koska se kuvailisi, mikä tuote on kyseessä (dieselpolttoaine). Mutta Diesel -merkki vaatteille on loistava, koska se ei kuvaile niitä mitenkään.

Tavaramerkki ei saa myöskään aiheuttaa sekaannusvaaraa muiden aikaisempiin tavaramerkkien tai toiminimiin. Tätä asiaa kannattaa tutkia jo suunnitteluvaiheessa käyttämällä maksuttomia tietokantoja. Eri haltijoiden merkit ovat keskenään sekoitettavissa, jos merkit ovat samanlaiset ja lisäksi ne koskevat samoja tavaroita tai palveluita.

Sähköisen hakemuksen tekeminen on yksinkertaista. Kannattaa kuitenkin tutustua vielä rekisteröinnin edellytyksiin osoitteessa prh.fi ennen hakemuksen tekemistä.

Kansainvälisyys

Yhä useammat yrittäjät toimivat myös kansainvälisesti. Silloin on tärkeä muistaa, että tavaramerkki tulisi suojata aina siinä maassa tai sillä alueella, missä merkkiä käytetään. Mitään yhtä yksittäistä "globaalia rekisteröintiä" ei ole olemassa, vaan tavaramerkin haltijan on valittava käytettävä suojakeino kolmesta eri vaihtoehdosta - tai käyttää niitä kaikkia. Lisää tietoa rekisteröinnistä ulkomailla löydät kotisivuiltamme.

HAE MEILTÄ HYVÄT NEUVOT


Teksti: Tuulimarja Myllymäki, PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020