Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksiin muutoksia 2017

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusprosessia kehitetään painopisteinä toimeksiantojen laaduntarkastusten tehostaminen ja määrän lisääminen.

Tilintarkastusvalvonta ottaa käyttöön uuden toimintatavan, joka muuttaa useimpien tilintarkastusyhteisöissä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastusta. Jatkossa kaikki yhteisöissä toimivat tilintarkastajat ovat määräajoin kukin erikseen täysimääräisen laaduntarkastuksen kohteina.

Tilintarkastusvalvonnan virkamiehet tekevät tilintarkastuslain edellyttämät riippumattomat laaduntarkastukset yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajille (’PIE-tilintarkastajille’) sekä isoissa tilintarkastusyhteisöissä toimiville ei-PIE-tilintarkastajille.

Tilintarkastusvalvonta organisoi tilintarkastuslain edellyttämät laaduntarkastukset ei-PIE-tilintarkastajille, jotka eivät toimi isoissa tilintarkastusyhteisöissä.

Tilintarkastusvalvonta toimittaa päätöksen laaduntarkastukseen määräämisestä tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle noin kuukautta ennen laaduntarkastuksen aloittamista. Laaduntarkastuksen tehostamiseksi tilintarkastusvalvonta toimittaa päätöksen yhteydessä lomakkeen (’toimeksiantolomake’), johon tarkastuksen kohteena oleva tilintarkastaja täyttää laaduntarkastukseen valittuun toimeksiantoon liittyviä tietoja.

Laaduntarkastusaineisto sisältää tilintarkastuskansion, mahdollisen muun tilintarkastusmateriaalin, täytetyn toimeksiantolomakkeen sekä erikseen nimetyt dokumentit, jotka tulee toimittaa tilintarkastusvalvonnalle sähköisesti tai kopiona, mikäli ne eivät ole tilintarkastuskansiosta tulostettavissa tai tallennettavissa. Laaduntarkastusaineiston tulee olla tilintarkastusvalvonnan käytettävissä laaduntarkastuksen alkaessa.

Laaduntarkastuksen tulos voi olla joko hyväksytty, laaduntarkastuksen jatkaminen uusintatarkastuksella tai hylätty. Uuden tarkastuksen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty, mutta ei uudelleen laaduntarkastuksen jatkaminen uusintatarkastuksella. Mahdollinen hylätty tulos voi johtaa asian käsittelyyn tilintarkastuslautakunnassa.

Laaduntarkastukseen määräämiseen ja laaduntarkastuksen välitoimiin ei voi vaatia oikaisua eikä hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Lopulliseen laaduntarkastuksen tulokseen ja mahdollisiin seuraamuspäätöksiin sovelletaan tilintarkastuslain oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakusäännöksiä.

Tilintarkastusvalvonta kehittää hyvää tilintarkastustapaa tiedottamalla laadunvalvonnan havainnoista. PIE-tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmät tarkastetaan pääsääntöisesti kolmen vuoden tarkastussyklin aikana ja laadunvalvontajärjestelmän tarkastuksesta laaditaan julkinen raportti. Tehdyt toimeksiantojen laaduntarkastukset ovat osa yhteisön laadunvalvontajärjestelmän tarkastusta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020