Tilintarkastuksen toinen laatupäivä pidettiin 23. marraskuuta 2018

Järjestimme 23. marraskuuta syksyn toisen tilintarkastuksen laatupäivän PRH:n toimitiloissa. Syksyn ensimmäinen laatupäivä järjestettiin syyskuussa. Kutsuimme laatupäivään tilintarkastajia, jotka ovat olleet laaduntarkastuksen kohteena vuonna 2018 tai 2017. Enemmistö 30 osallistujasta oli yksin tai pienissä tilintarkastusyhteisöissä toimivia.

Laatupäivän aikana käsiteltiin enimmäkseen samoja aiheita kuin syyskuussa pitämässämme ensimmäisessä laatupäivässä. Liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tarkastamisen lisäksi keskustelimme muun muassa olennaisuudesta, riskien arvioinnista sekä lähipiirin, tilinpäätöksen ja muistiotositteiden tarkastamisesta ja evidenssin dokumentoinnista. Saimme myös kuulla rahanpesun selvittelykeskuksen edustajan esityksen tilintarkastajan roolista rahanpesun estämisessä ja paljastamisessa.

Syksyn laatupäivien aikana käsittelimme paljon keskusteluakin herättäneitä aiheita. Kokoamme käsitellyistä aiheista yhteenvedon, jonka julkaisemme myöhemmin verkkosivuillamme.

Lämpimät kiitokset kaikille laatupäiviin osallistuneille arvokkaista mielipiteistänne ja antoisista keskusteluista!

Myös toiseen laatupäivään osallistuneilla oli mahdollisuus antaa palautetta tilaisuuden jälkeen. Saimme paljon positiivista palautetta mutta myös hyviä kehitysehdotuksia jatkoa varten. Kiitosta saimme ylipäätään tilaisuuden ja keskustelumahdollisuuden järjestämisestä sekä käsitellyistä aiheista. Osa osallistuneista jäi tässäkin tilaisuudessa kaipaamaan esimerkiksi tarkempaa ohjeistusta käytännön tilanteisiin. Kiitos myös kaikille palautetta antaneille!


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020