EU-valvojat: CEAOB:n uudessa työsuunnitelmassa neljä keskeistä teemaa

Euroopan Unionin tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelin CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) on lokakuussa uudistanut työsuunnitelmaansa sisällyttämällä siihen pidemmän ajan toimenpiteitä. CEAOB:n yleinen päämäärä on jatkuvasti tukea tilintarkastuksen laatua ja ylläpitää ja kasvattaa sijoittajien ja yleisön luottamusta taloudelliseen raportointiin Euroopan Unionissa.

Tilintarkastajien valvonta kansallisella tasolla ja tilintarkastusyhteisöjen toiminta EU- ja globaalilla tasolla edellyttävät, että CEAOB luo tilintarkastusalan valvojille käytännölliset, yhdenmukaiset ja kattavat puitteet valvontayhteistyötä varten.

CEAOB korostaa neljää keskeistä teemaa työsuunnitelmassaan vuodesta 2019 eteenpäin:

Yhteistyö: CEAOB:n jäsenet ja tarkkailijajäsenet vaihtavat aktiivisesti kokemuksia, osaamista ja tietoja sekä toimivat muutenkin keskinäisessä yhteistyössä. Tarkoituksena on, että yhteinen osaaminen, metodologiat ja käytännöt tilintarkastusalan valvonnassa nostavat osaltaan tilintarkastuksen laatua.

Kommunikaatio: CEAOB ja sen jäsenet toimivat yleisen edun nimissä, joten toiminnan läpinäkyvyys ja dialogi sidosryhmien kanssa on keskeistä. Myös tilintarkastusalan valvojien toiminnan yleinen ymmärrettävyys ja tilintarkastusmarkkinoihin vaikuttaminen edellyttävät tätä. Kommunikaatio luo tietoisuutta tilintarkastuksen laadun merkityksestä ja edistää sidosryhmien, etenkin yritysten tarkastusvaliokuntien, sitoutumista laatutavoitteeseen.

Keskinäinen vuorovaikutus: Globaalin taloudellisen riippuvuuden ja tilintarkastusketjujen rajat ylittävän toiminnan vuoksi on tärkeää, että tilintarkastusalan valvojat toimivat samalla tasolla. Globaalin korkean tilintarkastuksen tason ylläpitämiseksi CEAOB tekee yhteistyötä globaalisti EU:n ja muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa.

Seuranta: CEAOB työskentelee haastavassa poliittisessa ja taloudellisessa ympäristössä ja nopeasti muuttavassa ja monimutkaisessa tilintarkastusympäristössä. CEAOB:n on työssään seurattava ja otettava huomioon rahoitusmarkkinoihin ja tilintarkastukseen liittyviä muutoksia ja riskejä Euroopassa. On ratkaisevan tärkeää analysoida ympäristöä ja tunnistaa mahdollisia riskejä, jotta voidaan ennakoida tulevaa ja reagoida asianmukaisesti ja tehokkaasti yleisen edun turvaamiseksi myös pitkällä aikavälillä.

CEAOB:n viisi työryhmää vastaavat käytännön toimenpiteistä, jotka toteuttavat kyseistä neljää teemaa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on CEAOB:n jäsen ja on aktiivisesti mukana useimpien CEAOB:n työryhmien työssä.

Lisätietoja


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020