Tilintarkastajien sähköinen asiointipalvelu avattiin

Otimme syyskuussa käyttöön tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sähköisen asiointipalvelun. Avasimme 4.9.2017 palvelun, jonka kautta tilintarkastajat pystyivät lähettämään sähköisen valvontatietoilmoituksen.

Tilintarkastajien ilmoitukset

Saimme asiointipalvelun kautta valvontatietojen toimittamisen määräaikaan 4.10.2017 mennessä yhteensä 1 254 valvontatietoilmoitusta. Lisäksi 24 tilintarkastajaa toimitti määräaikaan mennessä valvontatietoilmoituksensa pdf-lomakkeella. Puuttumaan jäi 41 tilintarkastajan valvontatietoilmoitusta. Valvontatietoilmoituksen toimittamisaikaa jatkettiin 26.10.2017 saakka. Jatkoajan jälkeen valvontatietoilmoitus puuttuu vielä joiltakin tilintarkastajilta.

Tilintarkastusyhteisöjen ilmoitukset

Tilintarkastusyhteisöjen oli mahdollista toimittaa valvontatietoilmoituksensa sähköisessä asiointipalvelussa 21.9.–16.10.2017. Palvelun sulkeutuessa 16.10.2017 olimme vastaanottaneet asiointipalvelussa 40 valvontatietoilmoitusta. Lisäksi määräaikaan mennessä 21 yhteisöä toimitti valvontatietoilmoituksensa pdf-lomakkeella. Puuttuvia ilmoituksia oli määräajan jälkeen seitsemän kappaletta. Näistä seitsemästä yhteisöstä kolmella yhteisöllä oli määräajan lopussa teknisiä haasteita, jotka kuitenkin saimme korjattua nopeasti. Tilintarkastusyhteisöillä oli aikaa 2.11.2017 saakka toimittaa ilmoitus.

Yhteydenotot palveluun liittyen

Tilintarkastajat ottivat meihin yhteyttä sähköiseen palveluun liittyen yhteensä 180 kertaa. Näin ollen valtaosa ilmoittajista (yli 85 %) pystyi toimittamaan valvontatiedot ilman suurempia ongelmia sähköisen asiointipalvelun kautta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty edellä mainittujen yhteydenottojen syitä. Noin 33 prosentissa yhteydenotoista pyydettiin erillistä valvontatietoilmoituksen perilletulokuittausta ja 31 prosentissa pyydettiin ohjeita ilmoituksen täyttämisessä. 18 prosenttia yhteydenotoista liittyi palvelun toimintaan, jota parannettiin heti saadun palautteen perusteella.


Käytämme yhteydenotoissa saatua palautetta asiointipalvelun ja siihen liittyvän ohjeistuksen kehittämisessä. Pyydämme lisäksi kuluvan syksyn aikana palautetta lyhyellä kyselyllä sähköisen palvelun käyttämisestä. Käytämme saatavaa palautetta asiointipalvelun kehittämisessä.

Tilintarkastusvalvonnan sähköisen asioinnin projekti toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tavoitteena on helpottaa tilintarkastajien, tilintarkastajaksi hakevien sekä muiden tilintarkastusvalvonnan kannalta keskeisten sidosryhmien asiointia PRH:n tilintarkastusvalvonnan kanssa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020