Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisterin chat-palvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan prh.fi-verkkosivuston saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusseloste on laadittu 15.10.2021 ja julkaistu 20.10.2021. Seloste perustuu kolmannen osapuolen ja PRH:n omaan arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Kaupparekisterin chat-palvelu on otettu käyttöön uudistettuna 20.10.2021. Uudistuksen jälkeen keskustelu aloitetaan aina chattirobotin kanssa. Asiakas voi halutessaan siirtyä keskustelemaan asiakasneuvojan kanssa ihmischatin aukioloaikoina.

Ei-saavutettava sisältö kaupparekisterin chat-palvelussa

Seuraava sisältö ei ole vielä vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 1.1.1, 4.1.1) Palvelussa on elementtejä, joilla ei ole kuvaavia tekstivastineita.
 2. WCAG 1.1.1, 4.1.2) Kirjoituskentän merkkimäärää ei lueta mobiiliruudunlukijalle.
 3. (WCAG 1.3.1) Valintaryhmät eivät ole ohjelmallisesti ryhmiteltyjä.
 4. (WCAG 1.3.1) Viestejä läpikäydessä ruudunlukijakäyttäjälle ei kerrota, kumman osapuolen lähettämä viesti kulloinkin on.
 5. (WCAG 1.3.1) Chatia ei ole merkitty maamerkillä tai otsikkotasolla sivurakenteeseen.
 6. (WCAG 1.3.1, 1.4.1, 4.1.2) Valittujen painikkeiden tilan visuaalinen ja ohjelmallinen esittäminen on osin puutteellinen.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.4) Liitetiedostoja avaavissa tai lataavissa linkeissä tulisi olla kerrottuna, että kyseessä on tiedosto ja että se avautuu uuteen välilehteen.
 8. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Näppäimistökäyttäjälle ei ole näkyvää ohjetta raahaustoiminnallisuudesta.
 9. (WCAG 1.3.4) Chatin sisältö ei kokonaisuudessaan ole saavutettavissa vaaka-asennossa (mobiilikäyttö).
 10. (WCAG 1.4.3) Punaisen virhetekstin (merkkimäärärajoite, puuttuva palautevalinta) kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1.
 11. (WCAG 1.4.4) Sivujen sisältö ei pysy kaikilta osin luettavana, jos vain tekstiä suurennetaan 200%.
 12. (WCAG 1.4.12) Käyttäjän muokatessa tekstin välistyksiä sisältö ei kaikilta osin reagoi muutoksiin.
 13. (WCAG 1.4.10) Chat ei toimi kaikilta osin, jos näkymää suurennetaan 400%.
 14. (WCAG 2.4.3) Mobiiliruudunlukijalla kohdistus ei aina siirry näkymän vaihtuessa luotettavasti.
 15. (WCAG 2.4.3, 2.1.1) Chat-ikkunassa sarkainkohdistus on määrätty myös elementeille, joilla ei ole mitään toiminnallisuutta.
 16. (WCAG 2.4.7) Sarkainkohdistuksen saavien elementtien näkyvä kohdistus ei ole kaikissa tapauksissa tarpeeksi erottuva.
 17. (WCAG 4.1.1) HTML-koodi voi aiheuttaa ongelmia eri selaimilla ja apuvälineillä.
 18. (WCAG 4.1.2) Palvelussa on elementtejä, jotka on turhaan nimetty aria-labelilla tai niillä on epäjohdonmukaiset roolimerkinnät.
 19. (WCAG 4.1.3) Näkyvää palautetta ei lueta mobiiliruudunlukijalle kaikilla mobiililaitteilla.

Saavutettavuuspuutteet on toimitettu palveluntarjoajan käsiteltäväksi ja odottavat toimenpiteitä. PRH pyrkii korjaamaan chat-palvelun saavutettavaksi 2021-2025 aikana.

Ei-saavutettava sisältö kaupparekisterin chat-palvelusta linkitettävissä tiedostoissa

Seuraava sisältö ei ole keskusteluikkunasta linkitetyissä toimisto-ohjelmien tiedostoissa (Word, pdf, Excel ja PowerPoint) WCAG-kriteerien mukaista:

 1. (WCAG 1.3.1) Kaikkien pdf-tiedostoiksi tallennettujen tiedostojen rakennetta ei ole määritelty pdf-tiedostomuotoon.
 2. (WCAG 1.3.2) Oikeaa lukemisjärjestystä ei voida selvittää ohjelmallisesti kaikissa tiedostoissa.
 3. (WCAG 1.4.3) Tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1 kaikissa tiedostoissa.
 4. (WCAG 2.1.1) Näppäimistökäyttö ei toimi kaikissa tiedostoissa.
 5. (WCAG 2.4.2) Kuvaava otsikko ei ole kaikissa tiedostoissa.
 6. (WCAG 2.4.3) Kohdistusjärjestystä ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 7. (WCAG 2.4.4) Linkit eivät toimi kaikissa tiedostoissa.
 8. (WCAG 2.4.6) Kenttien pakollisuutta ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 9. (WCAG 4.1.1) PDF/UA ei ole standardi kaikissa pdf-liitetiedostoissa.

PRH pyrkii korjaamaan PRH:n tuottamat ja ylläpitämät tiedostot saavutettaviksi 2020-2030.


Toisten osapuolten tuottamat tiedostot ja tiedoston osat ovat toisten osapuolten vastuulla.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat k aupparekisterin chat-palvelussa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.


Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023