Tavaramerkin ja mallioikeuden perusteet

Tavaramerkki on tunnus, jolla on keskeinen rooli tavaroiden ja palvelujen markkinoinnissa. Sen avulla voit tehokkaasti erottua markkinoilla. Hyvä tavaramerkki herättää huomiota ja se muistetaan.

Tavaramerkki on myös yksi brandin rakentamisen kulmakivistä. Siksi tavaramerkki kannattaa suojata ja hankkia sille yksinoikeus. Yksinoikeuden saat varmimmin ja nopeimmin rekisteröimällä tavaramerkkisi.

Mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa. Mallioikeus on teollisoikeus, jonka tehtävänä on suojata muotoilua. Onnistunut muotoilu herättää huomiota, parantaa tuotteen laatua ja mahdollistaa tuotteen menestymiselle markkinoilla.

Tavaramerkin ja mallioikeuden perusteet -kurssillamme saat tietoa rekisteröintiin liittyvistä käytännöistä ja rekisteröinnin edellytyksistä – esim. millaisia merkkejä ja malleja voidaan rekisteröidä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät kansainväliset rekisteröintijärjestelmät sekä tavaramerkeistä että malleista, ja annetaan esimerkkejä tavaramerkin käytöstä liiketoiminnassa.

Kurssi on hyödyllinen tavaroiden ja palvelujen suunnittelu- ja markkinointitehtäviin, brändin rakentamiseen ja hallintaan sekä kansainväliseen liiketoimintaan osallistuville henkilöille sekä erityisesti mallioikeuden osalta tuotteiden muotoilu-, suunnittelu- ja markkinointitehtävissä sekä näihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa toimiville henkilöille.

AikaSyksy 2020 (alustava)
Paikka Helsinki
Hinta 420 euroa + alv 24%

Ilmoittautuminen

Voit ennakkoilmoittautua syksyn kurssille jo nyt. Lähetä meille sähköpostia yrityspalvelut(at)prh.fi. Saat lisätietoja kurssista heti, kun sen ajankohta varmistuu.

Alustava ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Mikä tavaramerkki on?
- Millainen tavaramerkki voi olla?
- Erilaisia merkkityyppejä

9.30 Mitä tavaramerkin rekisteröinti edellyttää?
- Erottamiskyky
- Sekaannusvaara
- Rekisteröinnin esteet

10.00 Tauko

10.15 Hakemuksen tekeminen ja käsittely virastossa
- Rekisteröinnin hakeminen
- Hakemuksen käsittely

11.00 Tavaramerkin ylläpito

- Tavaramerkin uudistaminen, hallinnointi ja lakkaaminen

11.15 Kansainväliset rekisteröintijärjestelmät
- EUIPO
- WIPO

11.45 Lounas

12.45 Tavaramerkin käyttö liiketoiminnassa
- Brändin rakentaminen
- Kansainvälistyminen
- Riitatilanteet

13.30 Tietokannat ja PRH:n palvelut
- Tavaramerkkeihin liittyviä tietokantoja
- Ennakkotutkimukset

13.45 Mikä mallioikeus on?
- Mitä voidaan suojata? Esimerkkejä malleista.
- Suojan sisältö, alueellinen ja ajallinen ulottuvuus

14.10 Kahvitauko

14.30 Mitä rekisteröinti edellyttää?
- Rekisteröinnin edellytykset
- Uutuus ja yksilöllisyys

14.50 Rekisteröinnin hakeminen ja käsittely virastossa
- Mistä ja miten rekisteröintiä haetaan?
- Haettavan mallin esittäminen
- Hakemuksen käsittely
- Milloin rekisteröintiä haetaan?

15.20 Mallioikeuden ylläpito
- Käyttö
- Uudistaminen ja valvominen

15.40 Suojaus ulkomailla
- Yhteisömalli (EUIPO)
- Haagin sopimus (WIPO)

16.00 Yhteenveto
Kurssi päättyy.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.09.2020