Yleistiedoksianto 25.11.2021: Ilmoitus päätöksen nähtäville asettamisesta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätös Kaarinan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:tä (3063644-8) koskevasta hakemuksesta (2021/517176Y) on 25.12.2021 saakka nähtävillä PRH:n ja Valtiokonttorin aulapalvelussa osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 B, Helsinki.

Päätös koskee PRH:ssa 18.2.2021 vireille tullutta hakemusta, jossa hakija vaatii, että PRH määrää Kaarinan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n purettavaksi.

Tämä ilmoitus on julkaistu PRH:n verkkosivuilla (prh.fi) 25.11.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Sovellettu lainkohta: hallintolaki 62 §

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.11.2021