Yleistiedoksianto 15.11.2021: Ilmoitus lausuntopyynnön nähtäville asettamisesta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lausuntopyyntö Lämpömaailma Ky:n (2161415-9) asiassa 2021/562011 on 17.1.2022 saakka nähtävillä PRH:n ja Valtiokonttorin aulapalvelussa osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 B, Helsinki.

Lausuntopyyntö koskee PRH:ssa 15.7.2021 vireille tullutta hakemusta, jossa hakija vaatii, että PRH kumoaa Lämpömaailma Ky:n toiminimen rekisteröinnin kokonaan.

Tämä ilmoitus on julkaistu PRH:n verkkosivuilla (prh.fi) 15.11.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Sovellettu lainkohta: hallintolaki 62 §

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.11.2021