Keksijänero-kilpailu 2017 -logo

KEKSIJÄNERO-KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Tarkoitus
Keksijäkilpailun tarkoituksena on rohkaista lapsia ja nuoria innovatiivisuuteen, luovuuteen ja aloitteellisuuteen etsimällä, löytämällä ja palkitsemalla erityisesti sellaisia keksintöjä ja ideoita, jotka helpottavat arkielämäämme digitaalisesti. Ehdotukset voivat olla miltä alalta tahansa.

2. Järjestäjät
Kilpailun järjestävät tahot ovat Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) sekä Sanoma Media Finland Oy/Aku Ankka.

3. Kilpailu ja palkinnot
Kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä. Kilpailussa on kolme sarjaa. Sarja, johon ryhmä kuuluu, määräytyy ryhmän vanhimman jäsenen syntymävuoden mukaan.

  • Sarja 1: vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneet
  • Sarja 2: vuonna 2008 – 2005 syntyneet
  • Sarja 3: vuonna 2004 – 2001 syntyneet

Kaikissa kolmessa sarjassa palkitaan kolme parasta ehdotusta raha- ja/tai esinepalkinnoilla sekä muhkealla sarjakuvakirjapaketilla. Lisäksi voidaan myöntää kunniamainintoja. Parhaasta nimiehdotuksesta myönnetään Aku Ankan toimituksen erikoispalkinto. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan viisi sarjakuvakirjapakettia.

Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 1.9.2017 ja päättyy 13.11.2017.

4. Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan Keksijänero-kilpailulomakkeella, jonka on Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla. Kilpailulomakkeella esitetyn keksinnön kirjallisen kuvauksen lisäksi kilpailuehdotukseen voi liittää Powerpoint-esityksen, videon, valokuvia tai piirroksen. Kilpailulomake liitteineen tulee lähettää sähköpostiosoitteella: keksijanero@prh.fi tai ne voi postittaa osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Keksijänero, PL 1140, 00101 Helsinki. Määräaikaan mennessä lähetetyt ehdotukset osallistuvat kilpailuun.

Mahdollisia kilpailua koskevia kysymyksiä voi esittää sähköpostilla osoitteella: keksijanero@prh.fi.

5. Kilpailuehdotusten arviointiperusteet ja arviointiraati

Kilpailuehdotuksia arvioitaessa painotetaan keksinnön tai idean omaperäisyyttä, hyödyllisyyttä, käytännöllisyyttä ja uutuutta. Kilpailun arviointiraadin työtä johtaa Patentti- ja rekisterihallitus. Raadin jäseninä on PRH:n ja Sanoma Media Finlandin edustajia. Arviointiraati voi pyytää myös ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja.

6. Tulosten julkistaminen ja palkintojen jakaminen

Keksijänero-kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan voittajille Helsingissä marras-joulukuun vaihteessa 2017. Palkittaviin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

7. Julkisuus ja tekijänoikeudet

Kilpailuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti kilpailun kaikissa vaiheissa. Mikäli palkittaviin ehdotuksiin liittyy arviointiraadin näkemyksen mukaan teollisoikeudellisen esim. patentin tai tavaramerkkisuojan tarvetta, on raati ennen tulosten julkistamista yhteydessä palkittavien töiden osalta ehdotuksen yhteyshenkilöön ja sopii mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kilpailun osallistujat hyväksyvät keksinnön/idean julkaisemisen Patentti- ja rekisterihallituksen ja Sanoma Media Finlandin julkaisuissa ja tapahtumissa voittajien julkistamisen jälkeen.

8. Muita ehtoja

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät nämä Keksijänero-kilpailun säännöt.

Alle 16-vuotiaiden osallistujien tulee pyytää huoltajan suostumus kilpailuun osallistumiseen ja liittää huoltajan nimi ja puhelinnumero kilpailulomakkeeseen.