Tilintarkastusvalvonnan julkaisut

Audit Committee Event September 20 2019

EU:n tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelin (CEAOB) laati 2019 EU:n tasoisen tarkastusvaliokuntakyselyn, jonka PRH ja Finanssivalvonta toteuttivat yhdessä.

Englanninkielinen raportti tarkastusvaliokuntakyselystä (pdf, 2,62 Mt)

Audit Committee Event September 20 2019

Presentations from the Audit Committee Event (pdf, 1,81 Mt)

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018

Selvitimme vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat
ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Vuonna 2018 seurasimme,
millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut
kahteen edelliseen vuoteen nähden.

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista (pdf, 0,19 Mt)

Yhteenveto laatupäivistä 2018

PRH järjesti vuonna 2018 kaksi tilintarkastuksen laatupäivää: 7.9. ja 23.11. Seuraavassa on yhteenveto tilaisuuksissa käsitellyistä aiheista ja niistä syntyneistä keskusteluista. Käsitellyt aiheet olivat suurelta osin samoja molemmissa tilaisuuksissa.

Laatupäivät syksyllä 2018 - yhteenveto (pdf, 0,25 Mt)

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2018

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuoden 2018 laaduntarkastusten vuosiraportin. Raportissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista.

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2018 (pdf, 0,6 Mt)

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan riskiarvio

PRH:n tilintarkastusvalvonta on laatinut tämän asiakirjan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuksi valvojakohtaiseksi riskiarvioksi. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan riskiarvio (pdf, 0,05 Mt)

Tutkinta-asioiden vuosiraportti

PRH on julkaissut tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportin vuosilta 2017 ja 2018. Vuosiraportissa kerromme tutkinta-asioissa tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä. Lisäksi tarkastelemme tutkinta-asioissa havaittuja muutoksia.

Tutkinta-asioiden vuosiraportti 2019 (pdf, 0,24 Mt)

Tutkinta-asioiden vuosiraportti 2018 (pdf, 0,15 Mt)

Tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportti 2017 (pdf, 0,2 Mt)

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

Tilintarkastusvalvonta selvitti vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Tutustu vuoden 2017 selvitykseen.

Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Olemme käyneet lisäksi läpi muutokset, jotka koskevat listayhtiöiden 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuskertomuksia.
Selvitys listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista (pdf, 0,41 Mt)

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2017

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuoden 2017 laaduntarkastusten vuosiraportin. Raportissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista.
Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2017 (pdf, 0,2 Mt)

Yhteenveto listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

PRH:n tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia ovat käytetyt tilintarkastuskertomusmallit. Aineisto kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt.
Yhteenveto listayhtiöden tilintarkastuskertomuksista 2016 (pdf, 1,67 Mt)

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2019 (pdf, 0,45 Mt)

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0,25 Mt)

Työsuunnitelma

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain marraskuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelmansa.

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2020 (pdf, 0,31 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2019 (pdf, 0,24 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2018 (pdf, 0,2 Mt)

Toimintakertomus

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomus toiminnastaan.

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2019 (pdf, 0,61 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2018 (pdf, 0,5 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2017 (pdf, 0,41 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2016 (pdf, 0,12 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.04.2020