Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH valmistelee päätöstä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysraportin, varmennuskertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen digitaalisesta muodosta

Kirjanpitolaki, tilintarkastuslaki ja 12 muuta lakia muuttuvat, kun eduskuntakäsittelyssä ollut hallituksen esityksen mukainen lakipaketti vahvistettiin. Hallituksen esityksen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2023. Lakipaketilla säännellään kahta merkittävää asiaa suurissa yrityksissä ja suurissa yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä (PIE): digitilinpäätöstä (niin sanottua rakenteista tilinpäätöstä) ja kestävyysraportointia.

Tilinpäätös ja siihen liittyvä toimintakertomus kestävyysraportteineen, varmennuskertomuksineen ja tilintarkastuskertomuksineen on soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä jatkossa laadittava ja rekisteröitävä digitaalisesti IXBRL-kielellä ja XHTML-muodossa noudattaen kutakin yritysryhmää koskevaa taksonomiaa eli teknistä tietojen merkitsemisjärjestelmää. Tietojen digitalisointi auttaa merkittävästi yrityksiä koskevien taloustietojen hyödyntämistä. Ensimmäinen uuden lainsäädännön mukainen raportointikausi olisi vuoden 2024 tilikausi.

PRH:n päätös keväällä 2024

Jatkossa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) vahvistaisi päätöksellään digitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysraportin, kestävyysraportin varmennuskertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen teknisen muodon, paitsi siltä osin kuin niistä säädetään EU:n säädöksillä.

PRH:n päätöksen valmistelu jatkuu vuodenvaihteen yli. Tavoitteena on, että PRH kuulee sidosryhmiä päätösluonnoksesta vuoden 2024 alkupuolella. PRH:n päätös on tarkoitus antaa kevään 2024 aikana.

Digitaalinen raportointi lisääntyy

PRH on ottanut vastaan digitaalisia tilinpäätöksiä vuodesta 2019 lukien suljetun rajapinnan kautta. Uuden lainsäädännön myötä digitaalinen raportointi tulee lisääntymään merkittävästi.

PRH:n päätös digitaalisesta merkitsemisestä voi koskea tilinpäätöstä tai konsernitilinpäätöstä tai molempia. Lisäksi PRH voi kohdistaa päätöksensä yhteen tai useampaan: yritys- ja yhteisömuotoon, toimialaan tai tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen osaan.

PRH ei määrää päätöksellään ESEF-raportoinnista

PRH ei määrää päätöksellään pörssilistattujen yritysten konsernitilinpäätösten teknisestä muodosta. Pörssilistattujen yritysten konsernitilinpäätöksistä säädetään EU:n niin sanotussa ESEF-asetuksessa.

ESEF-asetuksessa säädetään pörssilistatun yrityksen:

  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatettavasta sähköisestä XHTML-muodosta ja
  • tiedoista, jotka on merkittävä digitaalisilla ESEF-tunnisteilla konsernitilinpäätökseen.

Jos ESEF-asetuksessa tai muussa Euroopan unionin lainsäädännössä ei muuta säädetä, PRH voi päätöksessään määrätä, että pörssilistatun emoyrityksen tilinpäätös merkitään digitaalisilla PRH-tunnisteilla tilikausilta, jotka alkavat 1. tammikuuta 2026 ja sen jälkeen.

Pääsääntöisesti kestävyysraportointiyrityksen toimintakertomukseen sisältyvän kestävyysraportin teknisestä muodosta määrätään EU:n komission päätöksellä. Pääsääntöisesti pörssilistattujen kestävyysraportointiin velvoitettujen yritysten täytyy laatia tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus digitaalisesti PRH:n päätöksen mukaisesti.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2023