Toimenpidepyyntö lainvastaisesta toiminnasta

Esimerkiksi tekijänoikeudenhaltija, tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaation jäsen, tekijänoikeuden käyttäjä tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio voi tehdä toimenpidepyynnön PRH:lle, kun katsoo yhteishallinnointiorganisaation toiminnan olevan vastoin yhteishallinnointilain säännöksiä.

Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän tekijänoikeuden tai lähioikeuden yhteishallinnointiorganisaatiota:

 • Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry
 • Kopiosto ry
 • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
 • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
 • Sanasto ry
 • Näyttelijöiden tekijänoikeusjärjestö – Skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry
 • AVATE - Audiovisuaalisen alan tekijät ry.


PRH tutkii toimenpidepyynnön ja voi jättää yhteishallinnointiorganisaation menettelyä tai laiminlyöntiä koskevan asian tutkimatta, jos

 • asiaa koskeva toimenpidepyyntö on perusteeton
 • yhteishallinnointiorganisaatio on ryhtynyt toimenpiteisiin asian oikaisemiseksi
 • organisaation menettelyllä tai laiminlyönnillä on vain vähäinen vaikutus.

PRH voi myös jättää toimenpidepyynnön myös tutkimatta, jos asia on jo vireillä tuomioistuimessa tai Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.

PRH voi antaa huomautuksen tai varoituksen yhteishallinnointiorganisaatiolle, joka rikkoo tekijänoikeuden yhteishallinnointilakia. Huomautus annetaan suullisesti tai kirjallisesti, varoitus kirjallisesti.

PRH velvoittaa yhteishallinnointiorganisaatiota korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä kohtuullisessa määräajassa.

Toimenpidepyyntö lähetetään sähköpostilla PRH:lle osoitteeseen: kirjaamo@prh.fi

PRH:lle tehdyt tekijänoikeuden yhteishallinnointilain mukaiset toimenpidepyynnöt ovat pääsääntöisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla julkisia.

Toimenpidepyyntö tulee toimittaa PRH:lle joko suomeksi tai ruotsiksi

Lisätietoa saa valvontalakimieheltä puh. 029 509 5327.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.07.2022