Pöytäkirja 1/2018

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 12.01.2018, kello 13:00
Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Sörnäinen

Läsnä

Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Asko Metsola, Lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Ville Ruokamo, Lakimies / Patentti ja rekisterihallitus
Jarno Sukanen, Tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Milla Määttä, Tutkija / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Paula Laine-Nordström, Hallitussihteeri / Työ- ja elinkeinoministeriö
Mika Kotala, Hallitussihteeri / Työ- ja elinkeinoministeriö
Martti Kivistö, Johtaja / Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Pekka Sipilä, Toiminnanjohtaja / Suomen Musiikkikustantajat ry
Jukka-Pekka Timonen, Varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Anna-Liisa Haavikko, Toimittaja
Elina Kuusikko, Toiminnanjohtaja / Suomen näyttelijäliitto ry
Anne Salomaa, Toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Tommi Nilsson, Toiminnanjohtaja / Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys
Kuvasto ry
Nina Laurio, Hallituksen jäsen / AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry
Jukka Helle, Toimitusjohtaja / Solar Films Inc. Oy
Kaija Kärkinen, Musiikin tekijä, näyttelijä
Tuomas Talonpoika, Johtaja / Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien
tekijänoikeusyhdistys Gramex ry
Katri Olmo, Johtava lakimies / Yleisradio Oy
Kai Massa, Lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Minna Aalto-Setälä, Lakimies / Keskuskauppakamari
Pia Huhdanmäki, Lakimies / RadioMedia
Maria Rehbinder, Lakimies / Aalto-yliopisto
Jussi Mäkinen, Lakimies / FiCom ry
Pekka Heikkinen, Lakimies / Kansalliskirjasto
Tuula Hämäläinen, Lakimies / Kansallisgalleria

1. Esittäytyminen, kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet esittäytyivät. Paikalla olevien lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu varsinaisena jäsenenä lakimies Anna Kuusi Suomen taiteilijaseura ry:stä sekä varajäseninä hallitusneuvos Anna Vuopala Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, lakimies Mikko Tähkänen Kirkkohallituksesta sekä lakimies Minna Antila Suomen Kuntaliitosta.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:26 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista.

2. Neuvottelukunnan järjestäytyminen

Still totesi neuvottelukunnan yhteishallinnointilain mukaiset tehtävät ja kertoi neuvottelukunnan asettamispäätöksen taustoista. Keskustelua neuvottelukunnan tehtävistä ei syntynyt.

Päätettiin, että varsinainen jäsen ja varajäsen sopivat keskenään, kumpi osallistuu kokoukseen huomioiden kokouksessa käsiteltävät asiat. Neuvottelukunnan jäsenten matkoja ei korvata eikä kokouspalkkioita makseta.

Päätettiin, että neuvottelukunnan kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään kuukausi ennen kokousta. Kokoukseen liittyvä materiaali toimitetaan sähköisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Päätettiin kokouksista laadittavaksi päätöspöytäkirjat. Pöytäkirja lähetetään kokouksen osallistujille, joilla on kommentointimahdollisuus kokouksen jälkeen.

Päätettiin, että neuvottelukunta kokoontuu asioiden käsittelyn edellyttämällä aikataululla vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Päätettiin, että kokousasiakirjat (asialistat ja pöytäkirjat) ovat julkisia vasta niiden valmistuttua. Neuvottelukunta voi taustaryhmineen keskustella sisäisesti työasiakirjoista, mutta asialistan liitteenä olevat asiakirjat eivät ole automaattisesti julkisia. Neuvottelukunta voi päättää, että sen kokoukseen kutsutun asiantuntijan esitys ei ole julkinen, mikäli esitys käsittää talous- tai muuta salassa pidettävää tietoa.

Päätettiin, että julkaistaan neuvottelukunnan pöytäkirjat PRH:n verkkosivuilla.

3. CRM-direktiivin asiantuntijaryhmän kokous 5.7.2017

Metsola kertoi olleensa Stillin kanssa Euroopan komission Brysselissä 5.7.2017 järjestämässä CRM-direktiivin asiantuntijaryhmän kokouksessa ja esitteli koonnin kokouksessa käsitellyistä asioista. Komissio on julkaissut listan kunkin jäsenvaltion yhteishallinnointiorganisaatioista sekä valvontaviranomaisista osoitteessa https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/publication-collective-management-organisations-competent%20authorities-collective-rights-management-directive, mutta listaukseen ei ole päivitetty kokouksessa toivottuja valvontaviranomaisten yhteystietoja tai yhteishallinnointiorganisaatioiden osalta listausta kunkin organisaation hallinnointialasta.

4. Komissiolle lähetetty kertomus usean valtion alueen kattavan lisensioinnin tilanteesta ja kehityksestä Suomessa

Metsola esitteli Euroopan komissiolle 9.10.2017 lähetyn, yhteishallinnointidirektiivin 38 artiklan 3. kohtaan perustuvan kertomuksen usean valtion alueen kattavan lisensioinnin tilanteesta ja kehityksestä Suomessa (PRH/2659/1040/2017). Kertomusta varten pyydettiin lausunnot Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:ltä, Suomen Musiikkikustantajat ry:ltä, Suomen Musiikintekijät ry:ltä (silloinen Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry), Suomen Säveltäjät ry:ltä sekä tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnalta.

5. Yhteishallinnointilain ensimmäinen vuosi

Metsola kertoi Patentti- ja rekisterihallituksen kokemuksista yhteishallinnointi-organisaatioiden valvonnasta vuonna 2017. PRH:lle oli tullut vuoden aikana ainoastaan yksi toimenpidepyyntö ja se oli päätetty jättää ilmeisen perusteettomana tutkimatta, joten valvonta oli keskittynyt erityisten määräaikojen ja siirtymäsäännösten valvomiseen sekä valvonnasta tiedottamiseen.

Yhteishallinnointiorganisaatiot, käyttäjät sekä oikeudenhaltijat kertoivat omista kokemuksistaan. Yhteishallinnointiorganisaatioille vuosi oli ollut kiireinen erityisesti sääntömuutoksista ja asiakassopimusten uusimisesta johtuen.

6. WIPO Good Practice Toolkit for Collective Management Organizations

Still kertoi WIPO:ssa alkuvuodesta 2018 aloitettavasta yhteishallinnointiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä koskevasta konsultaatiosta, jonka tuloksena on tarkoitus tuottaa työkalupakki jäsenmaiden käyttöön. Hankkeesta kiinnostuneet yhteishallinnointiorganisaatiot pyydettiin olemaan yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi perjantaina 20.4.2018 klo 13:00. Tällöin on tarkoitus käsitellä yhteishallinnointiorganisaatioiden asiakassopimuksia sekä oikeudenhaltijan itsenäistä oikeutta myöntää lisenssi ei-kaupalliseen käyttöön. Päätettiin, että vielä ensi kerralla kokoukseen voivat osallistua niin varsinaiset jäsenet kuin varajäsenetkin.

8. Muut mahdolliset asiat

Päätettiin käsitellä yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportteja kokouksessa syksyllä, avoimuusraporttien valmistuttua.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:11.

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.10.2018