Tietokannan sisältö

Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista kansallisista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä sekä Suomea koskevista Madridin pöytäkirjan mukaisista kansainvälisistä rekisteröinneistä (WIPO). Lisäksi tietokannassa on tietoja osasta lakanneista rekisteröinneistä ja osasta loppuun käsitellyistä hakemuksista, jotka eivät ole johtaneet rekisteröintiin:

    • Lakanneet rekisteröinnit rekisteröinneistä, jotka on poistettu rekisteristä 1.1.1994 jälkeen.
    • 1.1.1993 jälkeen jätetyt loppuun käsitellyt hakemukset, jotka eivät ole johtaneet rekisteröintiin.

Edellä mainittujen lisäksi Suomessa ovat voimassa myös OHIMin (nyk. EUIPO) rekisteröimät EU-tavaramerkit, joista tietokannassa ei ole lainkaan tietoja. Hakumahdollisuus EU-merkeistä löytyy EUIPOn sivuilta. Siirry EUIPOn hakusivulle.

HUOMIO! Kansainvälisten rekisteröintien tiedot ovat epävirallisia, varsinaista rekisteriä pitää WIPO, jonka Romarin -tietokannasta saa tietoja kansainvälisistä rekisteröinneistä. Kansainvälisten rekisteröintien yhteydessä PRH:n tietokannassa näkyvä hakemusnumero (W-alkuinen) on PRH:n käyttämä epävirallinen hakemusnumero.

HUOMIO! Se, ettei haussa löydy identtistä merkkiä, ei ole tae siitä, että merkki olisi rekisteröitävissä. Rekisterissä voi olla merkkejä, jotka ovat joko kirjoitusasultaan tai foneettisesti niin läheisiä, että ne muodostavat esteen. Rekisteröinnille voi olla myös muita esteitä. Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä prh.fi:stä.

Tutustu tavaramerkkirekisterin tietosuojaselosteeseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.04.2019