Vuonna 2020 tehdyt menettämis- ja mitätöintipäätökset

Fireball, kansainvälinen rekisterinumero 944773

Kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen osalta

 • Tavaramerkki: Fireball
 • Rekisterinumero: 944773
 • Menettämishakemusnumero: H201950001
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
  • Luokka 33: Alcoholic beverages (except beers).

Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen osalta.

Perustelut: Sazerac Brands, LLC vaatii, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää Suomessa voimassa olevan kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin nro 944773 FIREBALL kokonaan menetetyksi käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkin haltija ei ole käyttänyt Suomessa voimassa olevaa kansainvälistä rekisteröintiä nro 944773 FIREBALL viimeisten viiden vuoden aikana Suomessa. Tavaramerkin käyttämättömyydelle ei ole pätevää syytä. Sazerac Brands, LLC kärsii haittaa kyseessä olevasta tavaramerkkirekisteröinnistä. Tavaramerkkirekisteröinti on siten määrättävä menetetyksi tavaramerkkilain 46 § 1 momentin nojalla.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole antanut vastinetta eikä näin ollen ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus määrää kansainvälisen rekisteröinnin nro 944773 FIREBALL menetetyksi Suomen osalta.

Lainkohdat:Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §


Suomen luomutukku, rekisterinumero 254691

Rekisteröinnin määrääminen menetetyksi

 • Tavaramerkki:

 • Rekisterinumero: 254691
 • Menettämishakemusnumero: H201950004
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 29: Liha, kala, siipikarja ja riista;lihauutteet;säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet;munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat
  • Luokka 30: Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike;jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi;hiiva, leivinjauhe;suola, sinappi; etikka, kastikkeet(mauste-);mausteet;jää.
  • Luokka 31: Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin;elävät eläimet;tuoreet hedelmät ja vihannekset;siemenet, luonnonkasvit ja - kukat;eläinten ravintoaineet, maltaat.
Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi.

Perustelut: Hakija vaatii, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin 254691 menetetyksi käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa, joita varten se on rekisteröity, tai siltä osin kuin merkin katsottaisiin olleen käytössä, merkin käyttö on joka tapauksessa ollut yhtäjaksoisesti keskeytyneenä viimeiset viisi vuotta. Hakijan mukaan haltijalla ei ole ollut käyttämättömyydelle päteviä syitä. Tavaramerkin nro 254691 rekisteröinnin julistaminen menetetyksi on tarpeen, koska siitä aiheutuu haittaa sen muodostaessa esteen perustettavan yhtiön toiminimen Suomen Luomutukku Oy:n hyväksymiselle.

Tavaramerkin nro 254691 tavaramerkkirekisteriin merkitty haltija Suomen Luomutukku Oy on poistettu kaupparekisteristä 31.10.2014. Patentti- ja rekisterihallitus on toimittanut tiedoksiantokirjeen menettämishakemuksesta Suomen Luomutukku Oy:n tavaramerkkirekisterissä olevaan osoitteeseen 14.11.2019 ja 13.12.2019. Tämän lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on antanut tiedoksiannon menettämishakemuksesta tavaramerkin uudelle haltijalle 15.11.2019 ja 13.12.2019 ilmestyneissä tavaramerkkilehdissä. Haltijaa on pyydetty antamaan lausumansa viimeistään 14.01.2020. Tavaramerkin haltija ei ole antanut vastinetta eikä näin ollen ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Tämän vuoksi Patenttija rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 254691 menetetyksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §


Runopakka, rekisterinumero 274122

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki: Runopakka
 • Rekisterinumero: 274122
 • Mitätöintihakemusnumero: H201900001
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 16: Julkaisut (painetut); Painetut julkaisut
Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen.

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 274122 Runopakka mitätöintiä, sillä perusteella, että Runopakka on vakiintunut hakijan kärkihankkeeksi kirjallisuusmessuilla, runotapahtumissa sekä äidinkielen- ja sanataiteen opettajien keskuudessa vuosia ennen merkin haltijan rekisteröimää tuotenimeä. Hakija kertoo, että Runopakan työstäminen aloitettiin vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana Rikasta kieltä hankkeena. Myynti- ja opetustuotteeksi Runopakka jalostui syksyllä 2017, jolloin aloitettiin myös tuotteen ennakkomarkkinointi. Myyntiin Runopakka tuli lopulta syksyllä 2018. Lisäksi hakija katsoo, että kyseinen tavaramerkkirekisteröinti loukkaa heidän tekijänoikeuttaan ja vaikeuttaa ensimmäisenä markkinoilla olleen tuotteen markkinointia oleellisesti. Vastineessaan haltijan antamaan lausumaan hakija toteaa lisäksi, että merkin haltija on vielä 1.5.2019 varannut käyttöönsä runopakka.fi -domainin ollen täysin tietoinen käynnissä olleesta tavaramerkkiä koskevasta kiistatilanteesta. Lisäksi hakija toteaa, että alkuperäinen Runopakka on kaikkien alan yhteisöjen tiedossa oleva tuote runo- ja kirjallisuuspiireissä. Tuotteen nimeäminen Runopakaksi on tapahtunut omaa etua vakiintuneella tuotenimellä epärehellisesti ja tietoisesti hakien.

Hakija on liittänyt hakemukseensa tiedotteen lokakuulta 2017, jossa kerrotaan
Runopakasta luovan kirjoittamisen opetuksen uutena työkaluna. Lisäksi liitteenä on
tehtävälomake Turun kirjamessuilta 5.10.2018, missä mainitaan, että Runoyhdistys Nihil Interitin osastolla on esillä Runopakka-kortteja.

Merkin haltija on kertonut tuotteensa tuotantoprosessin aikana (syksy 2017 - tammikuu 2019) etsineensä tuotteelleen yhteistyökumppaneita ja kiinnostuneita asiakkaita. Tämän prosessin aikana merkin haltija, kukaan työryhmässä olleista tai kukaan haltijan tapaamista mahdollisista yhteistyökumppaneista ei ollut tietoinen Nihil Interitin tuotteesta. Yksi esilläolo kirjamessuilla tuhansien muitten tuotteiden seassa ei tee tuotteesta vakiintunutta tavaramerkkiä. Merkin haltija kertoo tulleensa tietoiseksi Nihil Interitin tuotteesta 26.4.2019, kun alkoi Suven ja runon päivän tapahtumasuunnittelu. Turun pääkirjasto halusi julkistaa merkin haltijalta hankkimansa Runopakan tuossa tilaisuudessa. Nihil Interit kertoi, että heillä on samanniminen tuote ja vastustivat ehdotusta.
Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden merkkinä. Virasto toteaa, että hakija on esitellyt Runopakkaa tiedotteessaan lokakuussa 2017 ja Runopakka-kortteja on ollut esillä Turun kirjamessuilla lokakuussa 2018, mutta tämä vähäinen näyttö ei osoita, että Runopakka olisi vakiintunut hakijan tavaramerkiksi 13.12.2018 mennessä, jolloin tavaramerkin nro 274122 Runopakka hakemus tuli vireille. Sekaannusvaaran arviointi vakiintuneeseen tavaramerkkiin ei näin ollen tule arvioitavaksi.

Ottaen huomioon hakijan ja merkin haltijan esittämät selvitykset, virasto katsoo, ettei hakija ole näyttänyt merkin haltijan olleen tietoinen hakijan käyttämästä Runopakkamerkistä tavaramerkkihakemusta tehdessään 13.12.2018 eikä merkin haltija näin ollen ole tehnyt rekisteröintihakemustaan vilpillisessä mielessä.

Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle. Mitätöinnin hakijana toimiva Runoyhdistys Nihil Interit ry ei ole osoittanut, että tekijänoikeus Runopakka-teokseen olisi siirtynyt sille. Toisaalta Runopakka teoksen nimenä ei myöskään ole niin erikoislaatuinen ja omaperäinen sanayhdistelmä, että sanan Runopakka itsessään voitaisiin katsoa olevan tekijänoikeussuojan alainen. Tavaramerkin Runopakka ei näin ollen voida katsoa loukkaavan tekijänoikeutta teokseen.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 4 §, 12 §, 13 § ja 48 §


AUSY ELAN, kansainvälinen rekisterinumero 1140758

Kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen osalta

 • Tavaramerkki: AUSY ELAN
 • Rekisterinumero: 1140758
 • Menettämishakemusnumero:H202050003
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; provident funds; home banking; issue of travelers' checks or credit cards; real estate appraisals; real estate management; financing services; financial analysis; raising or investing capital; financial consultancy; financial evaluation (insurance, banking, real estate); fund investments.
  • Luokka 38: Telecommunications; telecommunication information; communications by computer terminals or by fiber-optic networks; communications by radio or telephone; cellular telephone communication services; providing access to a global computer network; electronic bulletin board services (telecommunication services); providing telecommunication connections to a global computer network; news agencies; rental of telecommunication apparatus; radio or television programs (broadcasts); teleconferencing services; electronic messaging services; rental of access time to global computer networks.
  • Luokka 41: Entertainment; sporting and cultural activities; information relating to entertainment; leisure services; publication of books; lending libraries; animal training; videotape film production; rental of motion pictures; rental of sound recordings; rental of video cassette recorders or of radio and television sets; rental of show scenery; videotape editing; photography services; organization of competitions (entertainment); organization and conducting of colloquiums, conferences or congresses; organization of exhibitions for cultural purposes; booking of seats for shows; game services provided on-line from a computer network; gambling services; publication of electronic books and journals on-line; electronic desktop publishing.


Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen osalta.


Perustelut: Elan Capital Management LLP toteaa, että menettämishakemuksen kohteena olevaa merkkiä ei ole käytetty viimeisen viisivuotiskauden aikana. Hakijalla on oikeudellinen intressi asiassa, sillä kyseinen tavaramerkki on asetettu esteeksi hakijan aiemmalle tavaramerkkihakemukselle T201800393 ja se tullaan todennäköisesti asettamaan esteeksi myös uudelle hakemukselle T202050188.
Kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole antanut vastinetta eikä näin ollen ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus määrää kansainvälisen rekisteröinnin nro 1140758 AUSY ELAN menetetyksi Suomen osalta.


Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §
ELAN-AUSY, kansainvälinen rekisterinumero 1140759

Kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen osalta

 • Tavaramerkki:

 • Rekisterinumero: 1140759
 • Menettämishakemusnumero: H202050004
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 35: Advertising; business management; business administration; office functions; direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); arranging newspaper subscriptions (for others); business management and organization consultancy; accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; on-line advertising on a computer network; rental of advertising time on all communication media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public relations.
  • Luokka 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; provident funds; home banking; issue of travelers' checks or credit cards; real estate appraisals; real estate management; financing services; financial analysis; raising or investing capital; financial consultancy; financial evaluation (insurance, banking, real estate); fund investments.
  • Luokka 37: Construction of permanent buildings, roads and bridges; construction information; building construction supervision; masonry; plastering or plumbing; roofing services; building sealing; demolition of buildings; rental of construction equipment; cleaning of building interiors, building exteriors or windows; disinfecting; rat exterminating; laundering; renovation of clothing; leather or fur care, cleaning and repair; linen ironing; shoe repair; office machine and equipment installation, maintenance and repair; machinery installation, maintenance and repair; installation, maintenance and repair of computer hardware; maintenance and repair of timepieces; repair of locks; furniture restoration; shipbuilding.
  • Luokka 38: Telecommunications; telecommunication information; communications by computer terminals or by fiber-optic networks; communications by radio or telephone; cellular telephone communication services; providing access to a global computer network; electronic bulletin board services (telecommunication services); providing telecommunication connections to a global computer network; news agencies; rental of telecommunication apparatus; radio or television programs (broadcasts); teleconferencing services; electronic messaging services; rental of access time to global computer networks.
  • Luokka 41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; information relating
  • to entertainment or education; leisure services; publication of books; lending libraries; animal training; videotape film production; rental of motion pictures; rental of sound recordings; rental of video cassette recorders or of radio and television sets; rental of show scenery; videotape editing; photography services; organization of competitions (education or entertainment); organization and conducting of colloquiums, conferences or congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of seats for shows; game services provided on-line from a computer network; gambling services; publication of electronic books and journals on-line; electronic desktop publishing.
  • Luokka 42: Evaluations, assessments and research in the fields of science and technology provided by engineers; design and development of computers and software; research and development of new products for others; technical project studies; architecture; design of interior decor; development (design), installation, maintenance, updating or rental of software; computer programming; consultancy in the field of computers; conversion of computer programs and data [not physical conversion]; conversion of data or documents from physical to electronic media; graphic arts designing services; styling (industrial design); authentication of works of art.


Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen


Perustelut: Elan Capital Management LLP toteaa, että menettämishakemuksen kohteena olevaa merkkiä ei ole käytetty viimeisen viisivuotiskauden aikana. Hakijalla on oikeudellinen intressi asiassa, sillä kyseinen tavaramerkki on asetettu esteeksi hakijan aiemmalle tavaramerkkihakemukselle T201800393 ja se tullaan todennäköisesti asettamaan esteeksi myös uudelle hakemukselle T202050188.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole antanut vastinetta eikä näin ollen ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus määrää kansainvälisen rekisteröinnin nro 1140759 ELAN-AUSY (kuviomerkki) menetetyksi Suomen osalta.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §
Solidum, rekisterinumero 223144

Rekisteröinnin määrääminen menetetyksi osittain

 • Tavaramerkki: Solidum
 • Rekisterinumero: 223144
 • Menettämishakemusnumero: H202050005
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 19: Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset.
  • Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.
  • Luokka 36: Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat.


Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi
luokkien 35 ja 36 osalta, joten rekisteröinti koskee seuraavia tavaroita: Luokka 19: Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset.


Perustelut: Solidium Oy vaatii, että tavaramerkkirekisteröinti nro 223144 SOLIDUM tulee kumota
luokkien 35 ja 36 osalta, koska sitä ei ilmeisimmin ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana, eikä käyttämättömyydelle ole pätevää syytä. Kyseessä oleva rekisteröinti on esteenä Solidium Oy:n tavaramerkkihakemuksen T201952908 SOLIDIUM rekisteröinnille.

Merkin haltija on pyytänyt jättämään menettämishakemuksen käsittelemättä tai hylkäämään sen perustelemattomana. Menettämishakemus on perusteeton, yksilöimätön sekä toivomusluonteinen väittämä. Merkin haltija on todennut, että menettämishakemuksen tekijä ei selvitä miten Google-haulla ja/tai yksittäisellä internet-sivulla voi ylipäätään olla asiallisesti mahdollista esittää näyttöä viiden
vuoden käyttämättömyydestä. Merkin haltija on lisäksi toimittanut näyttöä tavaramerkin Solidum käytöstä.

Virasto toteaa ensinnäkin, että menettämishakemuksen tekijällä ei ole velvollisuutta osoittaa merkin käyttämättömyyttä, eikä käyttämättömyyden osoittaminen olisi edes mahdollista. Näin ollen on tavaramerkin haltijan velvollisuus osoittaa, että tavaramerkkiä Solidum on tosiasiallisesti käytetty luokkien 35 ja 36 palveluille viimeisten viiden vuoden aikana ennen menettämishakemuksen vireille tuloa.

Tavaramerkin haltijan esittämän näytön osalta virasto toteaa seuraavaa: Liitteessä 1 esiintyy tavaramerkki Solidum®, mutta se on päiväämätön, eikä näin ollen voi osoittaa tavaramerkin Solidum käyttöä viiden vuoden ajanjaksolla ennen menettämishakemuksen vireille tuloa (11.02.2020). Liite 2 sisältää 10 sivua verkkosivustolta www.ilvolankoski.fi päivämäärältä 03.02.2018. Tavaramerkki Solidum mainitaan kolme kertaa sivulla neljä. Nämä maininnat ovat muodossa 1)
Solidiwood® ja Solidum® ovat yrityksen laaja-alaisesti rekisteröimiä tavaramerkkejä, 2) Yrityksellä on myös kaksi aikaisemmin jätettyä ko. menetelmän käyttöä täydentävää FI-patenttihakemusta ja Solidum®-valmiutta koskeva Eurooppapatenttihakemus koskien kaikkia muitakin, eikä vain Solidiwood®-päällysteitä ja 3) Käytännössä Solidum®-valmiuden käyttö päällysteeseen EP- ja FI-patenteissa selitetyllä tavalla, niiden ydinajatuksen mukaisesti, on jo sellaista, mikä toisen toteuttamana loukkaa kummallakin patentilla saavutettua suojapiiriä. Liitteen 2 osalta virasto toteaa, ettei kyseinen näyttö osoita tavaramerkin Solidum käyttöä ainakaan menettämishakemuksen kohteena oleville luokan 35 ja 36 palveluille. Liitteet 3-9 ovat vuosilta 2001-2005, eivätkä ne näin ollen osoita tavaramerkin Solidum käyttöä viiden vuoden ajanjaksolla ennen menettämishakemuksen vireille tuloa.

Virasto toteaa, että tavaramerkin haltijan toimittama näyttö ei ole näyttöä tavaramerkin Solidum tosiasiallisesta käytöstä luokkien 35 ja 36 palveluille viiden vuoden ajanjaksolta ennen menettämishakemuksen vireille tuloa. Näin ollen on katsottava, että tavaramerkin Solidum käyttö luokkien 35 ja 36 palveluille on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, eikä tavaramerkin haltija ole osoittanut käyttämättömyydelle päteviä syitä. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 223144 Solidum menetetyksi luokkien 35 ja 36 osalta.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §Ilona, rekisterinumero 81478

Rekisteröinnin määrääminen menetetyksi osittain

 • Tavaramerkki:

 • Rekisterinumero: 81478
 • Menettämishakemusnumero: H201950006
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 29
  • Luokka 30


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi osittain,joten rekisteröinti koskee seuraavia tavaroita: Luokka 30: Ketsuppi.

Perustelut: Lidl Stiftung & Co. KG vaatii, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 81478 ILONA (kuviomerkki) menetetyksi tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi. Hakemus kohdistuu kaikkiin rekisteröinnin luokkien 29 ja 30 kattamiin tavaroihin luokan 30 tavaranimikettä ’ketsuppi’ lukuun ottamatta. Tavaramerkkirekisteröinti nro 81478 on rekisteröity 5.5.1982 eli yli viisi vuotta sitten. Hakijan käsityksen mukaan tavaramerkin haltija ei ole koskaan ottanut merkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa, joita varten se on rekisteröity ja joihin tämä hakemus kohdistuu. Tavaramerkkirekisteröinti nro 81478 on Patentti- ja rekisterihallituksen 27.11.2018 antamassa välipäätöksessä asetettu esteeksi tavaramerkkihakemukselle T201852205 Ilona, jonka hakemispäivä on 12.10.2018. Hakija katsoo, että esteeksi asetettu merkki tulisi menettää käytön puuttumisen vuoksi ja ettei sen olisi pitänyt nauttia tavaramerkkisuojaa siitä päivästä lähtien, jolloin viisi vuotta oli kulunut rekisteröintipäivästä 5.5.1982, eli 5.5.1987 lähtien lisättynä mahdollisella väiteajalla, tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018 lähtien, jolloin hakija jätti oman hakemuksensa ja josta alkaen hakijalle syntyi oikeussuojan tarve tälle merkille. Hakija pyytää, että menettämistä koskevassa päätöksessä vahvistetaan, että rekisteröidyllä tavaramerkillä ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin kuin menettämistä on tässä hakemuksessa pyydetty 5.5.1987 lukien lisättynä mahdollisella väiteajalla, tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018 lukien, jolloin menettämisperuste on hakijalle oman tavaramerkkihakemuksensa vireillepanon yhteydessä ilmennyt. Myöhemmässä kirjelmässään hakija toteaa, että menettämisperuste on ilmennyt ainakin 7.9.2018. Hakija on tutkinut tavaramerkkirekisteriä ja huomannut tavaramerkin olemassaolon sekä tehnyt perusteellisen tutkimuksen, jonka johdosta on voinut päätellä, että tavaramerkkiä ei ole käytetty menettämishakemusta koskevien tavaroiden yhteydessä ainakaan 7.9.2018. Hakija katsoo edellä esitetyn perusteella, että menettämisperuste on ilmennyt ainakin 7.9.2018 tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018, jolloin hakija jätti oman hakemuksensa ja josta alkaen oikeussuojan tarve tälle merkille on syntynyt.

Merkin haltija on vastineessaan todennut, että koska menettämishakemus ei koske tavaranimikettä ’ketsuppi’, ei ole tarvetta esittää käyttönäyttöä siitä, että tavaramerkkiä on käytetty ketsupin tavaramerkkinä, kun rekisteröinti säilyy joka tapauksessa voimassa tämän tavaranimikkeen osalta. Merkin haltija kuitenkin kiistää hakijan vaatimuksen siitä, että rekisteröinnin vaikutusten voitaisiin katsoa lakanneen aikaisemmin kuin menettämishakemuksen vireillepanopäivästä lukien.


Virasto toteaa, että tavaramerkin haltija ei ole kiistänyt menettämisperusteen olemassaoloa luokkien 29 ja 30 tavaroiden osalta, lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ’ketsuppi’, jota hakemus ei koske. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 81478 menetetyksi luokkien 29 ja 30 osalta lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ’ketsuppi’.

Virasto toteaa lisäksi, että asiassa ei ole tarvetta vahvistaa hakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska rekisteröinti määrätään menetetyksi hakemuksen kattamassa laajuudessa eikä kyseisellä päivämäärällä ole merkitystä tavaramerkkihakemuksen T201852205 hyväksymiselle.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §