Menettämis- ja mitätöintihakemus

Menettämisen tai mitätöinnin hakeminen

Kuka voi hakea?

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voi hakea kuka tahansa.

Siinä tilanteessa, että mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen saa tehdä vain tämän aiemman oikeuden haltija. Jos aiempia oikeuksia on useampia, kaikkien hakijoiden tulee olla näiden oikeuksien haltijoita yhdessä.

Miten teet hakemuksen?

Hae tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä käyttämällä sähköistä palvelua. Siirry palveluun tekemään menettämis- tai mitätöintihakemus.

Hakemuksessa sinun pitää ilmoittaa, mitä vaadit ja vaatimuksen perusteet. Lisäksi pitää ilmoittaa hakijan ja mahdollisen asiamiehen tiedot sekä tieto siitä, mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu.

Hakemuksessa ilmoitettuja perusteita ei voi laajentaa menettelyn aikana, mutta niitä voi rajoittaa. Perusteiden näyttäminen toteen eli niitä tukevan näytön toimittaminen on kuitenkin mahdollista niin kauan, kunnes asiassa on annettu päätös.

Samalla hakemuksella voit vaatia sekä menettämistä että mitätöimistä tai vain toista näistä.

Voit tehdä hakemuksen suomen tai ruotsin kielellä.

Hakemusmaksu täytyy maksaa, jotta hakemus tulisi vireille. Katso voimassaolevat hinnat Hinnastosta.

Milloin hakemuksen voi tehdä?

Menettämis- ja mitätöintihakemuksen tekemiselle ei ole varsinaisia määräaikoja.

Menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia voidaan panna vireille kuitenkin vasta väiteajan päätyttyä. Jos on tehty väite, asia voidaan panna vireille, kun väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020