Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti (WIPO)

Tavaramerkkien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjaksi kutsutun sopimuksen mukaista tavaramerkin rekisteröintiä. Tätä järjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO).

Kuka voi hakea?

Kansainvälistä rekisteröintiä voi Suomessa hakea Suomen kansalainen tai luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on Suomessa kotipaikka tai yritys. Lisäksi edellytyksenä on, että hakijalla on samaa merkkiä koskeva suomalainen rekisteröinti tai Suomessa vireillä oleva hakemus eli niin sanottu kantahakemus tai kantarekisteröinti. Myös EU-tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti toimii tällaisena kantahakemuksena tai kantarekisteröintinä. Kansainvälisen rekisteröinnin on vastattava tätä kantarekisteröintiä tai kantahakemusta.

Miten haetaan?

Hakemus tehdään englannin kielellä WIPOn lomakkeelle.

Hakijan täytyy hakemuksessaan nimetä ne Madridin pöytäkirjan jäsenmaat, joissa suojaa haluaa hakea. Rekisteröinti tulee sitten voimaan niissä nimetyissä kohdemaissa, joissa rekisteröinnille ei ole löytynyt kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista rekisteröinnin estettä. Hakemus voi siis tulla voimaan osassa nimetyistä jäsenmaista, vaikka sille osassa maista löytyisikin este.

Hakemus jätetään PRH:lle, joka tutkii ja vahvistaa kansainvälisen hakemuksen ja tarkistaa, että suomalainen rekisteröinti tai hakemus vastaa kansainvälistä hakemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään sellaista ei voi hakea kansainvälisesti, mitä ei jo kansallisesti ole vireillä tai rekisteröitynä.

Kun PRH:ssa on tutkittu vastaavuus, toimitetaan hakemus edelleen WIPOlle Sveitsiin. WIPO merkitsee hakemuksen ylläpitämäänsä kansainväliseen tavaramerkkirekisteriin. Lisäksi WIPO lähettää tiedon hakemuksesta niihin maihin, jotka hakemuksessa on nimetty kohdemaiksi. Nimetyissä maissa hakemus siis käsitellään kyseisen maan oman tavaramerkkilainsäädännön mukaan.

Huomio! Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö kansallinen perusrekisteröinti tai perushakemus voimassa (ns. Central Attack sääntö). Jokainen muutos perushakemuksessa tai -rekisteröinnissä aiheuttaa tänä aikana muutoksen myös kansainväliseen rekisteröintiin. Eli jos kansallisen rekisteröinnin suoja-alaa eli tavaraluetteloa supistetaan, supistuu vastaavasti myös kansainvälisen rekisteröinnin tavaraluettelo. Tai jos käy niin ikävästi, että kansallinen kantahakemus hylätään, kaatuu myös kansainvälinen rekisteröinti.

Tietokanta TMClass
Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa muodostettaessa voi käyttää apuna TMClass-luokitustietokantaa.

Tarkemmat ohjeet tietokannan käytöstä löytyvät tietokannan sivuilta. Tietokantaan sisältyy mm. ominaisuus, jolla voi kääntää tietokannasta löytyviä suomen- tai ruotsinkieliä tavara- ja palvelunimikkeitä englanniksi.

Tulee kuitenkin huomata, että kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluettelo ei voi olla laajempi kuin suomalaisen rekisteröinnin tai hakemuksen kattama tavara- ja palveluluettelo.


Tietokanta Madrid Goods & Services Manager
Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa muodostettaessa voi käyttää apuna myös WIPOn ylläpitämää MGS-luokitustietokantaa.

Tarkemmat ohjeet tietokannan käytöstä löytyvät tietokannan sivuilta. Tietokantaan sisältyy mm. ominaisuus, jolla voi tarkistaa tietokannasta löytyvien tavara- ja palvelunimikkeiden osalta hyväksytäänkö ne WIPOssa tai tietyissä kohdemaissa.

Tulee kuitenkin huomata, että kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluettelo ei voi olla laajempi kuin suomalaisen rekisteröinnin tai hakemuksen kattama tavara- ja palveluluettelo.

Myöhempi hakeminen tai kohdentaminen

Rekisteröinnin jälkeen tavaramerkin haltija voi milloin tahansa tehdä hakemuksen suojan laajentamisesta uusiin maihin. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi yrityksen vientitoiminnan laajetessa tai kun uusia kiinnostavia maita liittyy Madridin pöytäkirjaan.

Kuinka kauan on voimassa?

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta ja se voidaan uudistaa aina kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintijakson päättymisestä. Uudistaminen tehdään keskitetysti WIPOn kautta. Uudistamisia ei siis tarvitse tehdä jokaiseen nimettyyn maahan erikseen.

Mitä maita rekisteröinti kattaa?

Rekisteröinti kattaa ne maat, joihin yksittäinen hakemus on kohdennettu ja jotka osaltaan ovat hyväksyneet merkin voimassaolevaksi. Madridin pöytäkirja on voimassa noin 80:ssa maassa. Järjestelmään liittyy uusia maita aina silloin tällöin. Katso tämänhetkiset jäsenmaat WIPOn verkkosivuilta: http://www.wipo.int/madrid/en/members/

Mitä maksaa?

WIPOn perimät ja maakohtaiset maksut löytyvät Sveitsin frangeissa WIPOn verkkosivuilla.

Lisäksi PRH perii kansainvälisen rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksun. Katso hinnastot ja maksuohjeet.

Tietokanta

WIPOn ylläpitämään kansainväliseen rekisteriin merkityistä tavaramerkeistä löydät tietoa Madrid Monitor -tietokannasta: http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/

Tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin jakaminen

Rekisteröinnin jakaminen on mahdollista myös tavaramerkkien kansainvälisissä rekisteröinneissä 1.2.2019 alkaen. Mahdollisuus koskee kohdentamismaan sekä voimassa että hakemusvaiheessa olevia rekisteröintejä. Rekisteröinnin jakamisen jälkeen kummallakin jaossa syntyneellä rekisteröinnillä säilyy sama haltija. Jakaminen voi olla hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa merkki olisi hyväksyttävissä osalle rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluita, mutta osalle tavaroista tai palveluista on löytynyt rekisteröinnin este, jonka takia käsittely saattaa venyä.

Näin haet rekisteröinnin jakamista
Toimita hakemus rekisteröinnin jakamisesta kohdentamismaan virastolle käyttämällä MM22 –lomaketta (Request for the division of an international registration). Liitä hakemukseen luettelo niistä tavaroista ja palveluista, jotka haluat erottaa kantarekisteröinnistä. Luettelo pitää ryhmitellä tavara- ja palveluluokkiin. Kohdemaan virasto voi pyytää täydentämään tietoja tarvittavilta osin. Kohdemaan virasto voi myös pyytää käsittelystä maksua. PRH veloittaa jakamista koskevasta hakemuksesta normaalin hakemusmaksun eli 225 euroa.

Kun jakamista koskeva hakemus on kunnossa, kohdemaan virasto toimittaa sen Maailman henkisen omaisuuden järjestöön (WIPO). WIPO tutkii hakemuksen ja kun se katsoo hakemuksen olevan hyväksyttävissä, WIPO rekisteröi jaon ja ilmoittaa siitä kohdemaan virastolle ja hakijalle.

Kansainvälisen rekisteröinnin yhdistäminen ei ole mahdollista Suomen osalta
Tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin yhdistämistä koskevat säännöt eivät tule Suomessa voimaan. Suomi on esittänyt tämän säännön osalta varauman, koska Suomen tavaramerkkilaki ei mahdollista yhdistämistä kansallistenkaan rekisteröintien tai hakemusten osalta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.04.2019