Tavaramerkin siirto ja haltijan muutos

Tavaramerkin voi myydä tai muutoin siirtää toiselle haltijalle. Tavaramerkin haltijan tai omistajan vaihdoksesta on tärkeää tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

Siirtohakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

  • tavaramerkin hakemus- tai rekisterinumero
  • siirronsaajan nimi, kotipaikka ja osoite
  • asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite, jos käytetään asiamiestä
  • jos siirto ei koske kaikkia tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita, luettelo siirtoa koskevista tavaroista ja palveluista
  • kopio allekirjoitetusta asiakirjasta, josta siirto ilmenee, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai erillisestä siirtokirjasta.

Jos siirtopyynnön esittää joku muu kuin siirronsaaja, täytyy PRH:lle lähettää myös asiakirja, josta siirronsaajan suostumus ilmenee.

Jos rekisteröinnin uudella haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA-alue), hänellä täytyy olla asiamies. Haltijan on annettava asiamiehelle valtuutus, joka oikeuttaa asiamiehen edustamaan haltijaa kaikessa, mikä koskee tavaramerkkiä.

Ilmoita muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun.

Hinnat ja maksuohjeet

Jokaisesta rekisteröityä tavaramerkkiä koskevasta siirtomerkinnästä peritään rekisterimerkintämaksu. Jos maksat siirtohakemuksen ulkomailta, sinun täytyy myös huolehtia kaikista pankin mahdollisesti perimistä käsittelymaksuista. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2019