Mitä luetteloon voi täsmentää?

Voit täsmentää luetteloon vain sellaisia tavaroita tai palveluita, mitä siihen on todellisuudessa kuulunut jo hakemishetkellä eli mitä kyseiseen luokkaan oli hakemushetkellä luokiteltu. Täsmentämisellä ei siis voi lisätä luetteloon mitään uutta.

Luokkaotsikko = Luettelo, jonka avulla saat yleiskäsityksen siitä, minkälaisia tavaroita tai palveluita kuhunkin luokkaan sisältyy. Luokkaotsikoissa esiintyvät nimikkeet ovat yleisilmauksia, jotka liittyvät siihen alaan, johon tavarat ja palvelut pääasiassa kuuluvat.

Nizzan aakkosellinen luettelo = on esimerkkilista luokkaan kuuluvista tavaroista ja palveluista.
Mutta luokkaan voidaan lisäksi luokitella paljon muitakin tavaroita ja palveluita.

Esimerkki:
Luokan 35 luokkaotsikko on "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät". Aakkosellisessa luettelossa on luokan 35 osalta mainittu joitakin vähittäismyyntipalveluita, mutta tähän luokkaan kuuluvat muutkin vähittäismyyntipalvelut kuin vain luettelossa mainitut.

Esimerkki 1 - mitä luetteloon voi täsmentää

Jos tavara- ja palveluluettelo sisältää:

  • pelkän luokkanumeron
  • tekstin: "kaikki luokan tavarat" tms.
  • koko luokkaotsikon ja sitä on haettu ennen 1.10.2012

Voit täsmentää tavara- ja palveluluetteloon mitä tahansa kyseiseen luokkaan hakemushetkellä luokiteltuja tavaroita tai palveluita. Siis muitakin kuin Nizzan aakkosellisessa luettelossa lueteltuja tavaroita ja palveluita. Mutta et voi lisätä sellaisia tuotteita, joita ei vielä hakemushetkellä markkinoilla tunnettu.

Esimerkiksi 1970-luvulla haettuun merkkiin ei voisi lisätä USB-muistitikkuja, koska näiden kehitys on aloitettu vasta 1994.

Esimerkki 2 - mitä luetteloon voi täsmentää

Jos tavara- ja palveluluettelo sisältää tekstin: "kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa." Tällöin voit ilmoittaa tavara- ja palveluluetteloon mitä tahansa kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon hakemushetkellä kuuluneita tavaroita ja palveluita.

Täsmentämisen yhteydessä kaikkien luokkien luokitus muutetaan vastaamaan nykyistä luokituskäytäntöä

Kun teet täsmentämisilmoituksen, täsmennä samalla kertaa koko rekisteröintiä koskeva luettelo nykyistä luokituskäytäntöä vastaavaksi. Käy siis läpi jokainen luokka luettelossa ja täsmennä kaikki epätäsmälliset nimikkeet ja epätäsmälliset luokkaotsikot vastaamaan nykyistä luokituskäytäntöä.

Esimerkiksi "myyntipalvelut" luokassa 35 ja "asennuspalvelut" luokassa 37 ovat epätäsmällisiä nimikkeitä. Määrittele täsmentämisilmoituksessa, mitä tavaroita tai laitteita palvelut koskevat.

Tarvittaessa PRH pyytää välipäätöksellä täsmentämään luetteloon jääneet epätäsmälliset nimikkeet ja luokkaotsikot.

Katso tällä hetkellä voimassa olevat luokkaotsikot ja sivun lopusta linkit vanhoihin luokkaotsikoihin.

Katso aakkoselliset luettelot WIPOn verkkosivuilta (englanniksi).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.10.2019