Mitä luetteloon kannattaa täsmentää?

Se, mitä sinun kannattaa täsmentää luetteloon, riippuu ennen kaikkea siitä, mille tavaroille ja palveluille merkkiä todellisuudessa käytetään ja sisältyvätkö ne jo luettelon sanamerkitykseen eli voiko niiden tulkita kuuluvan jonkin luettelossa olevan nimikkeen alle tai sisään. Tässä muutamia esimerkkitapauksia.

1. Jos tavara- ja palveluluettelossa ei ole ollenkaan nimikkeitä eli on vain luokkanumero tai viittaus "kaikki tavarat":

Tässä tapauksessa sinun kannattaa täsmentää luetteloon ne tavarat ja palvelut, joilla kyseistä merkkiä todellisuudessa käytetään ja jotka sisältyivät kyseiseen luokkaan tavaramerkin hakemishetkellä.

2. Jos tavara- ja palveluluettelo sisältää koko luokkaotsikon ja merkki on haettu ennen 1.10.2012:

Tällöin sinun kannattaa ilmoittaa luetteloon ne luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut, joilla merkkiä todellisuudessa käytetään JA jotka eivät jo sisälly tavara- ja palveluluettelon sanamerkitykseen.

Esimerkki 1:
Tavaraluettelo sisältää luokan 25 otsikon "vaatteet, jalkineet, päähineet":
Merkin haltijayritys valmistaa ainoastaan sandaaleita. Sandaaleja valmistavan yrityksen ei välttämättä tarvitse tehdä täsmennyksiä, koska sandaalit sisältyvät jo luettelon sanamerkitykseen. Lienee selvää, että sandaalit ovat jalkineita.

Esimerkki 2:
Tavaramerkin palveluluettelo kattaa luokan 35 luokkaotsikon "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät".
Haltijayritys myy vaatteita. Vähittäismyynti ei sisälly luokan 35 otsikon sanamerkitykseen. Vähittäismyynnin ei voi katsoa olevan mainontaa, liikkeenjohtoa eikä yrityshallintoa. Vaatteita myyvän yrityksen kannattaa siis täydentää luettelo esim. muotoon: "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; vaatteiden vähittäismyynti"

3. Jos tavara- ja palveluluettelo sisältää tekstin "kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa."

Tällöin luetteloon kannattaa täsmentää ne Nizzan aakkosellisessa luettelossa esiintyvät tavarat ja palvelut, joille merkkiä todellisuudessa käytetään
JA
jotka eivät jo sisälly luettelon nimikkeiden sanamerkityksen sisään.

Esimerkki: Tavaramerkki sisältää luokan 15 luokkaotsikon "soittimet". Aakkosellisen luettelon mukaan luokkaan kuuluvat myös nuottitelineet. Eli merkin suoja-ala on kattanut myös nuottitelineet. Jos merkkiä on käytetty nuottitelineillä, kannattaa luetteloa täsmentää tältä osin. Jatkossa sanamerkityksen mukaisen tulkinnan mukaan nimikkeen "soittimet" ei voida katsoa kattavan nuottitelineitä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2019