Luokituksen täsmentäminen

Nykyisin tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan luettelon sanamerkityksen mukaiset tavarat ja palvelut. Vanhoissa rekisteröinneissä on kuitenkin tavara- ja palveluluetteloita, joissa tavarat ja palvelut on ilmoitettu hyvin epämääräisesti, sen ajan käytännön mukaisesti. Luettelon kohdalla saattaa olla vain esimerkiksi luokkanumero tai maininta "kaikki tavarat tässä luokassa". Tällaisten rekisteröintien osalta on hankala päätellä, mitä tavaramerkin suoja-ala kattaa.

Täsmentämisen tavoite

Täsmentämisen tarkoituksena on varata tällaisten merkkien haltijoille mahdollisuus täsmentää luetteloaan, jotta se vastaisi uusia luokitusta koskevia sääntöjä.

Täsmentämisellä pyritään yhdenmukaistamaan tavara- ja palveluluetteloiden tulkintaa ja selkiyttää tavaramerkkien saaman suoja-alan arvioimista. Nyt eri aikoina haettujen merkkien luetteloita tulkitaan eri tavoin. Tavaraluettelo voi todellisuudessa kattaa jotain sellaista, jota ei luettelon nimikkeitä lukemalla voisi mitenkään päätellä.

Esimerkki:
Tavaramerkkiä on haettu 5.6.2012 ja sen tavara- ja palveluluettelo sisältää luokan 35 luokkaotsikon: "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät". Koska merkkiä on haettu ennen 1.10.2012 kattaen koko luokkaotsikon, niin merkin katsotaan kattavan myös tuotteiden vähittäismyynnin.
Sitten, kun täsmentämiselle varattu määräaika on kulunut, kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan samalla tavalla eli tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan sen sanamerkityksen mukaiset tavarat ja palvelut. Lue lisää siitä, milloin täsmentämisen voi tehdä.

Esimerkki:
Jos yllä olevaa esimerkkiä/tavaramerkkiä ei täsmennetä määräajassa, sen ei katsota enää kattavan vähittäismyyntipalveluita, koska vähittäismyyntipalvelu ei kuulu minkään luokkaotsikon nimikkeen (mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät) sanamerkitykseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2019