Luokituksen periaatteet ja tietolähteet

Nämä luokituksen periaatteita käsittelevät sivut antavat syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa tietoa Nizzan sopimukseksi nimetystä tavaroiden ja palveluiden kansainvälisestä luokituksesta. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) hallinnoi Nizzan luokitusjärjestelmää, johon useat maat ovat sitoutuneet.

Tavara- ja palvelunimikkeiden luokituksessa lähtökohtana ovat luokkaotsikot, näiden selitysosat ja aakkosellinen luettelo. Jokaisen luokan selitysosassa kuvaillaan siihen sisältyvien tavaroiden tai palveluiden tyyppiä. Joissakin tapauksissa mainitaan myös, mitä luokkaan ei kuulu. Jos tavaraa tai palvelua ei näiden avulla pysty luokittelemaan, sovelletaan yleisissä huomautuksissa mainittuja periaatteita.

Esimerkiksi vaatteet luokassa 25 eivät kata vaatteita, jotka on tarkoitettu suojaksi tapaturmilta, säteilyltä ja tulelta. Tällaiset suojavaatteet kuuluvat luokkaan 9, koska luokkaotsikoiden selitysosan mukaan luokkaan 25 eivät kuulu esimerkiksi tietyt erikoiskäyttöön tarkoitetut vaatteet ja jalkineet.

Nizzan luokituksen aakkosellinen luettelo löytyy Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja kansallisten virastojen yhdessä ylläpitämästä TMclass-tietokannasta. Sieltä voi hakea Nizzan luokituksen aakkosellisen luettelon sisältämiä suomen- ja ruotsinkielisiä nimikkeitä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.06.2019