Tavaroiden ja palveluiden luokitus

Kun haet tavaramerkin rekisteröintiä, sinun pitää aina ilmoittaa, mille tavaroille tai palveluille tavaramerkkisuojaa haet. Kaikki tavarat ja palvelut on jaettu luokkiin tiettyjen kriteerien mukaisesti. Tällaisia kriteerejä ovat esimerkiksi tavaroiden käyttötarkoitus tai palvelujen toimiala. Voit hakea rekisteröintiä yhdessä tai useammassa tavara- tai palveluluokassa. Näitä luokkia on kaikkiaan 45. Luokat 1-34 koskevat tavaroita ja luokat 35-45 palveluita. Tavaramerkin yksinoikeus ja suoja-ala kohdistuu hakemuksessa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin.

Näillä luokitusta käsittelevillä sivuilla kerrotaan, kuinka valitaan oikea luokka ja kuinka tavarat tai palvelut ilmoitetaan hakemuksessa.

Syventävää tietoa luokituksesta, sen perusteista sekä tietolähteistä löytyy Luokituksen periaatteet ja tietolähteet -sivuilta. Apua saa myös PRH:n luokitusneuvonnasta puh. 029 509 5251 ja sähköpostitse osoitteesta luokitusneuvonta@prh.fi.

Miksi tavaroita ja palveluita luokitellaan?

Tavaramerkin tuoma yksinoikeus ja suoja-ala kohdistuu hakemuksessa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin. Rekisteröinti ei siis tuo tavaramerkin haltijalle kaiken kattavaa oikeutta kieltää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä, vaan kielto-oikeus koskee lähtökohtaisesti tavaramerkin käyttöä vain samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Kaksi identtistä merkkiä voi olla rinnakkain tavaramerkkirekisterissä ja käytössä markkinoilla ilman ristiriitaa, jos ne kattavat erilaisia tavaroita tai palveluita.

Esimerkiksi Eskimo-tavaramerkki on rekisteröity jäätelölle luokassa 30, mutta se on voitu rekisteröidä myös toiselle tavaramerkin haltijalle luokaan 25 vaatteille, koska rekisteröintien kattamat tavarat ovat täysin erilaisia.

Huomio! Merkittävänä poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat laajalti tunnetut tavaramerkit. Niiden kohdalla edellä mainittu kielto-oikeus voi tulla kyseeseen, vaikka tavarat tai palvelut eivät olisikaan samankaltaisia. Tällä poikkeussäännöllä halutaan suojella laajalti tunnettujen merkkien mainetta vahingoittamiselta ja hyväksikäytöltä.

Luokitusjärjestelmä on ennen kaikkea apuväline, jonka avulla löydetään samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten haetut ja rekisteröidyt tavaramerkit. Tavara- ja palveluluettelo toimii arvioinnin perusteena, kun esimerkiksi tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa tutkitaan.

Kuinka monta luokkaa hakemukseen voi ottaa?

Perushakemusmaksulla tavaramerkin voi rekisteröidä yhteen luokkaan. Jokaisen lisäluokan osalta tulee suorittaa lisäluokkamaksu.

Mitä enemmän tavaroita ja palveluita hakemuksessa on, sitä todennäköisemmin PRH voi löytää esteitä tutkiessaan rekisteröintiä ja sitä hitaampaa on hakemuksen käsittely.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.10.2019