Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa aikaisempiin tavaramerkkeihin tai yritysten nimiin

Tavaramerkki on sekoitettavissa toiseen tavaramerkkiin, jos se on samanlainen tai samankaltainen ja jos se lisäksi kattaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin jokin aikaisemmin rekisteröity tavaramerkki tai toiminimen toimiala.

PRH arvioi sekaannusvaaran aina tapauskohtaisesti, ja arvioinnissa otetaan huomioon tavaramerkki kokonaisuudessaan ja kaikki tapaukseen liittyvät seikat. Yleisenä ohjeena voisi sanoa, että sekaannusvaara on olemassa, jos vertailtavat tavaramerkit ovat niin samanlaisia, että keskivertokuluttajan voidaan olettaa sekoittavan merkit keskenään.

Mahdollisia sekoitettavuusesteitä ovat:

  • kotimaiset tavaramerkit ja hakemukset
  • Euroopan unionin tavaramerkit ja hakemukset
  • Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit (WIPO)
  • kotimaiset kaupparekisteriin haetut tai merkityt toiminimet eli yritysten nimet.

Jos vertailtavat tavaramerkit kattavat samoja tavaroita ja palveluita

Esimerkiksi Leijona-tavaramerkkiä haetaan koruille luokassa 14. Tavaramerkkirekisterissä on jo Leijona-tavaramerkki, joka on rekisteröity kelloille luokassa 14. Merkit ovat täysin samanlaisia ja tavarat ovat hyvin samankaltaisia. On hyvin tavallista, että koru- ja kelloalalla sama valmistaja valmistaa kumpiakin tuotteita. Näin ollen kuluttajat voivat hyvin olettaa, että sekä Leijona-kellot että Leijona-korut ovat peräisin samasta yrityksestä. Näin ollen merkkien välillä on sekaannusvaara.

Jos vertailtavat tavaramerkit kattavat erilaisia tavaroita ja palveluita

Sekaannusvaaraa ei yleensä synny tavaramerkkien välille, jos merkit kattavat erilaisia tavaroita tai palveluita: Eskimo-tavaramerkki, jota haetaan jäätelölle luokassa 30, ei ole sekoitettavissa toiselle haltijalle aikaisemmin rekisteröityyn merkkiin Eskimo, joka kattaa vaatteet luokassa 25. Merkkien identtisyydestä huolimatta sekaannusvaaraa ei synny, koska tavarat ovat erilaisia. Keskivertokuluttaja tuskin olettaisi, että Eskimo-jäätelö on peräisin samalta valmistajalta kuin hänen aiemmin tuntemansa vaatemerkki.

Tähän pääsääntöön on olemassa poikkeus. Nimittäin laajalti tunnetut tavaramerkit voivat saada suojaa vaikka ne olisi rekisteröity erilaisille tavaroille ja palveluille. Lue lisää laajalti tunnetuista merkeistä.

Jos vertailtavilla tavaramerkeillä on äänteellinen samankaltaisuus

Sekaannusvaaraa arvioitaessa otetaan huomioon myös merkkien foneettinen eli äänteellinen samankaltaisuus.

Esimerkiksi "Kukka" voisi olla sekoitettavissa samankaltaisille tavaroille aiemmin rekisteröidyn Kucca- tai Kukk@-merkin kanssa. Vaikka merkit kirjoitetaan eri tavalla, ovat ne lausuttaessa täysin samanlaisia.

Tavaramerkit ovat sekoitettavissa, vaikka eivät ole identtisiä keskenään

Tavaramerkit voivat olla keskenään sekoitettavissa, vaikka ne eivät olisi identtisiä keskenään. Sekaannusvaaraa arvioitaessa voi usein joutua pohtimaan, mitkä merkin osat ovat vertailussa olennaisia eli mitkä ovat merkkien vahvoja eli erottamiskykyisiä osia tai heikkoja eli erottamiskyvyttömiä osia.

Esimerkiksi "Kukka" on rekisteröity luokassa 25 vaatteille ja jalkineille. Tavaramerkki olisi lähtökohtaisesti sekoitettavissa myöhemmin housuille ja farkuille haettavaan tavaramerkkiin "Jeans Kukka". Kummassakin merkissä vahvana ja siis erottamiskykyisenä osana merkkiä on sana "Kukka". Sana "Jeans" ei saa suojaa, koska se vain kuvailee tuotteita eli tietynlaisia housuja. Näin ollen Kukka-tavaramerkki tulisi esteeksi "Jeans Kukka" -hakemukselle. Merkin rekisteröinti olisi mahdollista vain, jos aikaisemman merkin haltija antaisi suostumuksensa.

Laajalti tunnetut tavaramerkit

Laajalti tunnetut tavaramerkit voivat tulla rekisteröinnin esteeksi, vaikka tavarat tai palvelut eivät olisikaan samankaltaisia. Tällä poikkeussäännöllä halutaan suojella laajalti tunnettujen merkkien mainetta hyväksikäytöltä ja vahingoittamiselta. Lue lisää.

Suostumus tai tavaraluettelon supistaminen voi poistaa esteen

Sekaannusvaarasta ja esteestä voi päästä eroon, jos tavaramerkin hakija saa aikaisemmalta merkin- tai toiminimenhaltijalta kirjallisen suostumuksen merkin rekisteröintiin. Esteestä voi päästä eroon myös, jos tavaramerkin hakija supistaa tavara- tai palveluluetteloa siten, että hakemus ei enää käsitä samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin estemerkki.
Lue lisää muista keinoista esteiden poistamiseksi.

Voit tutkia sekoitettavuusesteitä netissä

Voit tutkia mahdollisia esteitä maksuttomista tietokannoista. Lue lisää.


Tietojen välittyminen WIPO:n ja EUIPO:n rekistereistä

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) pitämässä tavaramerkkien kansainvälisessä rekisterissä Genevessä ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) pitämässä EU-tavaramerkkirekisterissä Alicantessa saattaa olla tavaramerkkirekisteröintejä tai hakemuksia, joista ei ole vielä välitetty tietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle. Nämä merkit voivat kuitenkin muodostaa esteen käsiteltävälle hakemukselle, jos niillä on aikaisempi etuoikeuspäivä. Tällaisia merkkejä ei siis pystytä huomioimaan hakemuskäsittelyn aikana suoritettavassa estetutkimuksessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2020