Tavaramerkin täytyy olla erottamiskykyinen

Tavaramerkki ei saa yksinomaan kuvailla niitä tavaroita tai palveluita, joissa sitä aiotaan käyttää. Merkiltä vaaditaan siis erottamiskykyä.

Esimerkki: Omena -tavaramerkki omenoille tai vaikkapa omenaleivoksille ei sellaisenaan ole rekisteröitävissä, koska se kuvailee kyseisten tuotteiden lajia. (Kyseessä ovat omenat tai omenaa sisältävät leivonnaiset.) Mutta Omena -merkki vaikka tietokoneille on erottamiskykyinen, koska sana ei kuvaile tietokoneita mitenkään.

Tavaramerkin tärkein tehtävä on erottaa tietyn haltijan tavarat ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tuotteista. Siksi tavaramerkki ei voi pelkästään kuvailla tuotteen tai palvelun ominaisuuksia.

Jos käännetään asia toisinpäin: Olisi kohtuutonta muille elinkeinonharjoittajille, jos yhdelle yrittäjälle annettaisiin yksinoikeus sellaiseen sanaan ja merkkiin, jota muidenkin samalla alalla toimivien tulisi voida vapaasti käyttää.

Esimerkki: Muilla tietokoneiden valmistajilla ei ole tarvetta käyttää sanaa "omena" puhuessaan omista tuotteistaan. Sen sijaan omenan viljelijöille ja leipurille on tärkeää voida vapaasti käyttää sanaa omena kuvaillessaan tuotteitaan, olivat ne sitten omenoita tai omenaa sisältäviä herkkuja.

Tavaramerkiksi ei voi rekisteröidä pelkkiä sanoja, jotka kuvailevat tavaran tai palvelun

  • lajia (esimerkiksi KALOSSIT - kengille)
  • laatua (esimerkiksi HYVÄ tai NOPEA - siivouspalveluille)
  • paljoutta (esimerkiksi KYMMENEN)
  • käyttötarkoitusta (esimerkiksi SADE - sadevaatteille)
  • hintaa (esimerkiksi EDULLISIN)
  • valmistuspaikkaa (esimerkiksi RUOTSI - autoille)
  • valmistusaikaa (esimerkiksi 1999).
Vastaavasti useamman kuvailevan sanan yhdistelmä voi olla täysin erottamiskyvytön.

Eräät sanat voivat olla rekisteröitäväksi kelpaamattomia senkin vuoksi, että niihin ei voida myöntää kenellekään yksinoikeutta (esimerkiksi ALE). Olisi kohtuutonta, jos yksi kauppias saisi yksinoikeuden ALE-sanaan.

Erottamiskyky eri kielillä

Erottamiskykyä tutkitaan suomen, ruotsin, englannin ja eräillä muilla yleisimmillä kielillä. Siten englanninkielen sana, joka kuvailee tavaran tai palvelun ominaisuuksia, on vailla erottamiskykyä.

Kuviomerkkien erottamiskyky

Erottamiskykyvaatimus koskee kaikkia merkkityyppejä. Esimerkiksi yksinkertaisesta kuviosta, kuten kolmiosta, muodostuva merkki ei kykenisi erottamaan haltijan tavaroita tai palveluita toisten vastaavista.

Kuvion ja sanan yhdistelmä voi myös olla erottamiskyvytön, jos se muodostuu vain yksinkertaisesta kuviosta ja tuotteiden ominaisuuksia kuvailevasta sanasta.

Erottamiskyvytön sana kuvion kanssa

Sinällään erottamiskyvytön (kuvaileva) sana on rekisteröitävissä, jos se on esitetty erottamiskykyisen kuvion kanssa. Tällöin siis merkkikokonaisuus on erottamiskykyinen huolimatta kuvailevasta sanasta. Kilpailijat voivat käyttää samaa sanaa, mutta eivät samanlaista kokonaisuutta.

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Alkujaan erottamiskyvytön tavaramerkki voi saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta. Kun merkkiä on käytetty niin kauan ja laajasti, että kuluttajat eivät enää miellä sanaa tai merkkiä yleiskielen ilmaukseksi, vaan tietyn yrityksen tavaroiden tai palveluiden erityiseksi tunnukseksi, on merkki saavuttanut erottamiskyvyn.

Erottamiskyvyn saavuttamiseen tarvittava aika riippuu täysin tapauksesta. Karkeana ohjeena voisi kuitenkin sanoa, että usein aika on mitattavissa vuosina.

Tavaramerkin hakija voi hakemusprosessin yhteydessä osoittaa saavutetun erottamiskyvyn toimittamalla tästä PRH:een näyttöä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.04.2019