Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi aivan hyvin olla yksityishenkilö.

Tavaramerkki on yksinoikeus

Tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkkejä on monenlaisia

Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai useampia sanoja yhdessä, kuvio, iskulause, näiden yhdistelmä, äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Tällöin tavaran tai sen päällyksen muoto toimii tavaramerkkinä. Lisäksi tavaramerkki voi olla esimerkiksi multimediamerkki tai sijaintimerkki.

Esimerkkejä tavaramerkeistä

Sanamerkki voi muodostua sanoista, kirjaimista, numeroista tai mistä tahansa muista tekstinkäsittelyssä kirjoitettavista merkeistä.

Aakkoset

Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Sana erityisessä painoasussa
Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Kuvioihin, piirroksiin, grafiikkaan on yhdistetty sanoja tai kirjaimia
Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Sana ja kuvio väreissä
Kuviomerkki: Merkki muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei sisällä sanoja tai kirjaimia


Kolmiulotteinen merkki: Merkki muodostuu esimerkiksi itse tuotteen tai sen pakkauksen ulkoasustaMultimediamerkki: Merkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä

Äänimerkki: Merkki muodostuu äänestä tai äänien yhdistelmästä

Sijaintimerkki: Merkki koostuu erityisestä tavasta, jolla merkki on sijoitettu tai kiinnitetty tuotteeseen

Esimerkki sijaintimerkistä

Esimerkki sijaintimerkistä
Esimerkki sijaintimerkistä

Miten tavaramerkki eroaa toiminimestä?

Siinä missä yrityksen nimi eli toiminimi on tarkoitettu yksilöimään tietty yritys, tavaramerkin tarkoituksena on markkinoilla erottaa tuon tietyn yrityksen tuotteet kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Tavaramerkki on siis tärkeä markkinoinnillinen erottamisväline.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.05.2019