Miten voi tutkia ennakkoon, onko tavaramerkki vapaana?

Ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä kannattaa tutkia, löytyykö tavaramerkin rekisteröinnille esteitä. Ennakkoon tutkimisesta on hyötyä, koska hakemuksen jättämisen jälkeen hakemusta ei juurikaan voi muuttaa. Hakemusmaksuja ei palauteta, vaikka hakemus hylättäisiin.

Lue tarkemmin rekisteröinnin edellytyksistä.
Tutki tietokannoista, onko merkkisi vielä vapaana.

Tilaa ennakkotutkimus PRH:lta

PRH tekee tilauksesta maksullisia ennakkotutkimuksia. Tutkimme, olisiko tietty merkki rekisteröitävissä vai ei. Tutkimus valmistuu nopeimmillaan muutamassa vuorokaudessa, ja korkeintaan se vie viisi työpäivää. Ennakkotutkimukset ja niiden tulokset ovat salassa pidettäviä, eikä niitä paljasteta muille kuin tilaajalle.

Teemme eri laajuisia ennakkotutkimuksia sinun tarpeesi mukaan. Laajan ennakkotutkimuksen teettäminen on useimmissa tapauksissa paras vaihtoehto, koska silloin tavaramerkki tutkitaan yhtä laajasti kuin varsinaisen rekisteröintiprosessinkin yhteydessä.

Siirry lomakesivulle tilaamaan ennakkotutkimus.

Mikä on laaja ennakkotutkimus?

Laajassa ennakkotutkimuksessa selvitämme sanamerkin, kuviomerkin tai yhdistelmämerkin (sana- ja kuviomerkki) erottamiskyvyn kysyttyjen tavaroiden ja palveluiden osalta sekä kaikki mahdolliset rekisteröintiesteet.

Mahdollisina sekoitettavuusesteinä tutkimme

  • rekisteröidyt kansalliset tavaramerkit ja EU:n tavaramerkit
  • vireillä olevat hakemukset
  • Suomeen kohdennetut kansainväliset rekisteröinnit
  • kaupparekisteriin samalle toimialalle rekisteröidyt toiminimet.

Myös Suomessa käytössä olevat sukunimet, jotka voisivat olla rekisteröintiesteitä, selvitetään. Lisäksi ilmoitamme laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon haetuista ja merkityistä tavaramerkeistä.

Mikä on suppea ennakkotutkimus?

Suppeassa ennakkotutkimuksessa tutkimme vain tavaramerkin erottamiskyvyn tai vain sekoitettavuusesteet. Tällainen suppea tutkimus antaa rajoitetusti tietoa merkin rekisteröitävyydestä.

Kuinka tilaat ennakkotutkimuksen?

Ennakkotutkimuksen voit tilata lomakkeella. Lomakkeen voit lähettää esimerkiksi sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@prh.fi. Lomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä.

Siirry lomakkeisiin.

Tietosuoja

Ennakkotutkimustilausten yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksesta ja sen 2§:ään.
Henkilötietoja käytetään vain tutkimustulosten lähettämiseen tilaajalle ja laskutukseen.
Tietoja säilytetään 5 vuotta.

Kuinka saat tutkimustulokset?

Ennakkotutkimustulos lähetetään sinulle joko sähköpostitse tai postitse. Ennakkotutkimus laskutetaan jälkeenpäin.

Tutustu ennakkotutkimuksen hintoihin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.11.2020