Asiamiehen muutos tai asiamiehen nimen ja kotipaikan muutos

Asiamiehen muutos

Asiamiehen muutosta koskevassa hakemuksessa täytyy olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • tavaramerkin rekisterinumero
  • uuden asiamiehen nimi, osoite, kotipaikka ja Y-tunnus. Jos asiamies on yksityishenkilö, pitää ilmoittaa henkilötunnus. Jos henkilötunnusta ei ole, pitää ilmoittaa syntymäaika.

Valtakirjaa ei tarvitse, ellei PRH sitä erityisestä syystä pyydä.

Ilmoita muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa palvelua. Palvelu edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun ilmoittamaan muutoksista.

Asiamiehen muutosta koskeva merkintä on maksuton.

Asiamiehen nimen- ja kotipaikanmuutos

Asiamiehen ilmoittama nimen/kotipaikanmuutos päivitetään hakemuksessa mainittujen merkkien lisäksi automaattisesti myös muihin rekisterissä oleviin tavaramerkkeihin ja tavaramerkkeihin liittyviin vireillä oleviin asioihin, joihin asiamies on merkittynä. Näin varmistetaan tavaramerkkirekisterin oikeellisuus ja ajantasaisuus.

Asiamiehen nimen- ja kotipaikanmuutosta koskeva merkintä on maksuton.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020