Madridin järjestelmän mukainen kansainvälinen rekisteröinti

Tavaramerkkien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjaksi kutsutun sopimuksen mukaista tavaramerkin rekisteröintiä. Rekisteröintijärjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO).

Kuka voi hakea?

Kansainvälistä rekisteröintiä voi Suomessa hakea Suomen kansalainen tai oikeushenkilö, jolla on Suomessa kotipaikka tai yritys.

Miten haetaan?

Hakijalla on oltava haettavan kansainvälisen tavaramerkin kanssa identtinen suomalainen rekisteröinti tai Suomessa vireillä oleva hakemus eli niin sanottu kantarekisteröinti tai kantahakemus. Myös EU-tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti toimii tällaisena kantahakemuksena tai kantarekisteröintinä. Kansainvälisen rekisteröinnin on vastattava tätä kantarekisteröintiä tai kantahakemusta.

Hakemus tehdään englannin kielellä WIPOn lomakkeelle.

Hakemuslomakkeet ovat saatavilla WIPOn verkkosivuilla.

Hakemuksessa nimetään ne Madridin pöytäkirjan jäsenmaat, joissa rekisteröintiä halutaan hakea. Rekisteröinti tulee voimaan niissä jäsenmaissa, joissa rekisteröinnille ei ole löytynyt kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista rekisteröinnin estettä. Hakemus voi siis tulla voimaan osassa nimetyistä jäsenmaista, vaikka osassa maista rekisteröinnille löytyy este.

Hakemus jätetään PRH:lle, joka tutkii kansainvälisen hakemuksen ja tarkistaa, että se vastaa suomalaista rekisteröintiä tai hakemusta.

Kun vastaavuus on tutkittu PRH:ssa, PRH toimittaa hakemuksen edelleen WIPOlle Sveitsiin. WIPO merkitsee hakemuksen ylläpitämäänsä kansainväliseen tavaramerkkirekisteriin. Lisäksi WIPO lähettää tiedon hakemuksesta niihin maihin, jotka hakemuksessa on nimetty kohdemaiksi. Kohdemaissa hakemus käsitellään kyseisen maan oman tavaramerkkilainsäädännön mukaan.

Huomio! Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö kansallinen perusrekisteröinti tai perushakemus voimassa (ns. Central Attack -sääntö). Jokainen muutos perushakemuksessa tai -rekisteröinnissä tänä aikana aiheuttaa muutoksen myös kansainväliseen rekisteröintiin. Jos kansallisen rekisteröinnin suoja-alaa eli tavara- ja palveluluetteloa supistetaan, supistuu vastaavasti myös kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluettelo. Jos kantahakemus hylätään kokonaan, kaatuu myös kansainvälinen rekisteröinti.

Miten löydän tavaroiden ja palvelujen nimikkeet englanniksi?

TMClass-tietokanta

Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa muodostettaessa voi käyttää apuna TMClass-luokitustietokantaa.

Tarkemmat ohjeet tietokannan käytöstä löytyvät tietokannan sivuilta. Tietokantaan sisältyy mm. ominaisuus, jolla voi kääntää tietokannasta löytyviä suomen- tai ruotsinkieliä tavara- ja palvelunimikkeitä englanniksi.

Madrid Goods & Services Manager-tietokanta

Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa muodostettaessa voi käyttää apuna myös WIPOn ylläpitämää MGS-luokitustietokantaa.

Tarkemmat ohjeet tietokannan käytöstä löytyvät tietokannan sivuilta. Tietokantaan sisältyy mm. ominaisuus, jolla voi tarkistaa tietokannasta löytyvien tavara- ja palvelunimikkeiden osalta hyväksytäänkö ne WIPOssa tai tietyissä kohdemaissa.

On tärkeä huomata, että kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluettelo ei voi olla laajempi kuin suomalaisen rekisteröinnin tai hakemuksen kattama tavara- ja palveluluettelo.

Rekisteröinnin myöhempi maantieteellinen laajentaminen

Rekisteröinnin jälkeen tavaramerkin haltija voi milloin tahansa tehdä hakemuksen tavaramerkkisuojan laajentamisesta uusiin maihin. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi yrityksen toiminnan laajentuessa tai kun uusia maita liittyy Madridin pöytäkirjaan.

Kuinka kauan on voimassa?

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta siitä, kun WIPO on rekisteröinyt merkin. Rekisteröinti voidaan uudistaa aina kymmeneksi vuodeksikerrallaan. Uudistaminen tehdään keskitetysti WIPOn kautta. Uudistamisia ei siis tarvitse tehdä jokaiseen maahan erikseen.

Mitä maita rekisteröinti kattaa?

Rekisteröinti kattaa ne maat, joihin hakemus on kohdennettu ja jotka ovat hyväksyneet merkin voimassaolevaksi.

Madridin pöytäkirja on voimassa noin 100 maassa. Katso tämänhetkiset jäsenmaat WIPOn verkkosivuilta.

Mitä maksaa?

WIPOn perimät ja maakohtaiset maksut löytyvät Sveitsin frangeissa WIPOn verkkosivuilla.

Lisäksi PRH perii kansainvälisen rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksun. Katso vastaanottomaksu Hakemus- ja rekisteröintimaksut -sivulta.

WIPO:n kansainvälisten tavaramerkkien tietokanta

WIPOn ylläpitämään kansainväliseen rekisteriin merkityistä tavaramerkeistä löydät tietoa Madrid Monitor -tietokannasta.

Tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin jakaminen

Rekisteröinnin jakaminen on mahdollista myös tavaramerkkien kansainvälisissä rekisteröinneissä 1.2.2019 alkaen. Mahdollisuus koskee kohdentamismaan sekä voimassa että hakemusvaiheessa olevia rekisteröintejä. Rekisteröinnin jakamisen jälkeen kummallakin jaossa syntyneellä rekisteröinnillä säilyy sama haltija. Jakaminen voi olla hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa merkki olisi hyväksyttävissä osalle rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluita, mutta osalle tavaroista tai palveluista on löytynyt rekisteröinnin este, jonka takia käsittely saattaa venyä.

Näin haet rekisteröinnin jakamista

Toimita hakemus rekisteröinnin jakamisesta kohdentamismaan virastolle käyttämällä WIPO:n verkkosivuilta saatavaa MM22-lomaketta (Request for the division of an international registration). Liitä hakemukseen luettelo niistä tavaroista ja palveluista, jotka haluat erottaa kantarekisteröinnistä. Luettelo pitää ryhmitellä tavara- ja palveluluokkiin. Kohdemaan virasto voi pyytää täydentämään tietoja tarvittavilta osin. Kohdentamismaan virasto voi myös pyytää käsittelystä maksua. PRH veloittaa jakamista koskevasta hakemuksesta normaalin hakemusmaksun.

Kun jakamista koskeva hakemus on kunnossa, kohdentamismaan virasto toimittaa sen WIPO:lle. WIPO tutkii hakemuksen ja kun se katsoo hakemuksen olevan hyväksyttävissä, WIPO rekisteröi jaon ja ilmoittaa siitä kohdemaan virastolle ja hakijalle.

Kansainvälisen rekisteröinnin yhdistäminen ei ole mahdollista Suomen osalta

Tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin yhdistämistä koskevat säännöt eivät tule Suomessa voimaan. Suomi on esittänyt tämän säännön osalta varauman, koska Suomen tavaramerkkilaki ei mahdollista yhdistämistä kansallistenkaan rekisteröintien tai hakemusten osalta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020