Milloin tavaramerkki voidaan menettää tai mitätöidä?

Kun tavaramerkki määrätään menetetyksi tai se mitätöidään tarkoittaa se sitä, että tavaramerkki poistetaan rekisteristä ja tavaramerkkioikeus päättyy joko kokonaan tai osittain.

Alla on kerrottu niistä erilaisista syistä, jotka voivat johtaa tavaramerkin menettämiseen tai mitätöintiin.

Menettäminen

Tavaramerkin menettäminen koskee tilanteita, joissa tavaramerkki on rekisteröinnin jälkeen syystä tai toisesta menettänyt kykynsä toimia tavaramerkkinä. Tavaramerkin menettämistä sovelletaan menettämishakemuksen tekemispäivästä lähtien.

Tavaramerkki voidaan määrätä menetetyksi seuraavista syistä:

  • Käyttämättömyys

Jos tavaramerkin haltija ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tosiasiasiallisesti käyttänyt merkkiään niiden tavaroiden tai palveluiden yhteydessä, joita varten se on rekisteröity, merkki voidaan määrätä menetetyksi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että merkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Tavaramerkkirekisteriin merkitään päivä, josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa. Tavaramerkki voidaan määrätä menetetyksi kokonaan tai osittain. Merkki voidaan menettää vain osittain, jos haltija on käyttänyt merkkiä vain osalle rekisteröinnin kattamista tavaroista tai palveluista.

Esimerkiksi: Tavaramerkki Äxä on rekisteröity 13 vuotta sitten vaatteille ja kosmetiikalle, mutta sitä on viimeisen viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käytetty vain vaatteiden tavaramerkkinä. Merkki voidaan käyttämättömyyden takia menettää luokan 3 kosmetiikan osalta.

Jos tavaramerkin haltija pystyy osoittamaan päteviä syitä tavaramerkin käyttämättä jättämiselle, tavaramerkkiä ei voi määrätä menetetyksi. Katso tarkemmin erillisestä ohjeesta. (docx, 0,18 Mt)
  • Vesittyminen eli erottamiskyvyn menettäminen

Tavaramerkki voidaan menettää, jos tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä eli sana on muuttunut yleisesti käytetyksi nimitykseksi kyseessä oleville tavaroille tai palveluille. Erityisen suuri riski tavaramerkin vesittymiselle on silloin, kun tavaramerkiksi rekisteröidään sana ihan uudelle tuotetyypille, jolle ei ole vielä olemassa selkeää puhekielen sanaa.

Esimerkiksi mono on alkujaan ollut tietyn valmistajan hiihtokengän nimi - siis tavaramerkki. Vähitellen asiakkaat ja muut hiihtokengän valmistajat ovat alkaneet käyttää mono –sanaa yleisnimenä kaikenlaisille ja eri valmistajien hiihtokengille. Lopulta sanasta mono tuli yleisnimi hiihtokengille.

  • Harhaanjohtavuus

Jos tavaramerkki on muuttunut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena, merkki voidaan menettää. Tavaramerkki voi muuttua harhaanjohtavaksi esimerkiksi tuotteen tai palvelun maantieteellisen alkuperän suhteen.

Esimerkki: tavaramerkissä esiintyy sana nauta, mutta merkkiä käytetään todellisuudessa vain sianlihatuotteissa. Merkki voisi olla harhaanjohtava tuotteen lajin suhteen.

Mitätöinti

Mitätöinti koskee tilanteita, joissa tavaramerkille on jo rekisteröintihetkellä ollut olemassa jokin tavaramerkkilaissa mainittu rekisteröinnin este. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi merkin erottamiskyvyttömyys, aikaisemmat rekisteröidyt tavaramerkit ja toiminimet tai vakiintuneet tavaramerkit.

Mitätöinti voi esimerkiksi koskea tilannetta, joissa tavaramerkin rekisteröintihetkellä ei ole ollut tietoa aiemmasta sekaannusvaaran aiheuttavasta vakiintuneesta tavaramerkistä.

Mitättömäksi julistaminen tarkoittaa sitä, että tavaramerkki merkitään rekisteriin mitätöidyksi rekisteröintipäivästä lähtien.

Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö?

Jos mitätöintiä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.

Myöhemmän tavaramerkin haltijan täytyy vedota aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen jo silloin, kun hän ensimmäisen kerran lausuu hakemuksesta. Muuten hän ei voi siihen vedota myöhemmässä vaiheessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2019