Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea PRH:sta hallinnollisessa menettelyssä. PRH ratkaisee asian hakemuksen ja kirjallisten lausuntojen perusteella. Hakemus on maksullinen.
Hallinnollisessa menettelyssä vaatimukset voivat kohdistua vain rekisteröityihin tavaramerkkeihin, eivät siis vakiintuneisiin tavaramerkkeihin.

Tuomioistuinmenettely

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi myös vaatia markkinaoikeudessa (MaO) nostamalla kanteen tavaramerkin haltijaa vastaan.

Lue lisää tuomioistuinmenettelystä markkinaoikeuden sivuilta.

Kumpi: PRH vai markkinaoikeus?

Hakija voi päättää tekeekö hakemuksen PRH:lle vai nostaako kanteen markkinaoikeudessa. Hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa ei voida käsitellä mitään muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi vahingonkorvausvaatimusta.

Hakemusta ei oteta tutkittavaksi PRH:ssa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä. Vastaavasti hakemuksen käsittely PRH:ssa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia tulee vireille markkinaoikeudessa.

Tutustu asiaan tarkemmin

Näillä sivuilla kerrotaan menettämis- ja mitätöintimenettelystä PRH:ssa. Kerromme kuka voi tehdä hakemuksen, millä perusteilla tavaramerkki voidaan todeta menetetyksi tai mitätöidä ja millainen on asian käsittely PRH:ssa.

Tarkemmista ohjeista löydät yksityiskohtaisemmat toiminta- ja menettelyohjeet menettämis- ja mitätöintiprosessissa: avaa liitetiedosto. (docx, 0,18 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2019