Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Mallioikeustietopalvelu

Maksuttomasta Mallioikeustietopalvelusta voit hakea tietoa PRH:n käsittelemistä mallioikeushakemuksista sekä rekisterissä olevista ja rekisteristä poistetuista malleista.

Tietopalvelu sisältää perustiedot niihin liittyvine kuvineen sekä ne kansainväliset mallioikeusrekisteröinnit, joissa Suomi on nimetty kohdemaaksi.

Siirry Mallioikeustietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen


Tutustu mallirekisterin tietosuojaselosteeseen.

Tietopalvelun sisältö

Tietopalvelu sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista kansallisista mallioikeushakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä sekä Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan mukaisista kansainvälisistä mallioikeusrekisteröinneistä (WIPO), joissa Suomi on kohdemaa. Mallien kuvamateriaalia on saatavissa niiltä osin kuin se on julkista. Suomeen kohdistettujen kansainvälisten mallien tiedot ovat hakemuksen käsittelyn aikaisia, ja vain uudistamista koskeva tieto päivitetään. Ajantasaiset tiedot löytyvät Global Design Database -tietokannasta.Avautuu uuteen välilehteen

Lisäksi tietopalvelussa on tietoja osasta lakanneista rekisteröinneistä ja osasta loppuun käsitellyistä hakemuksista, jotka eivät ole johtaneet rekisteröintiin.

Asiamiestietona tietopalvelussa näytetään mallilla vain asiamiehet, jotka ovat oikeutettuja edustamaan haltijaa koko rekisteröinnin elinkaaren ajan eli myös rekisteröinnin jälkeen. Pelkästään hakemuksen vireilläolon aikaisia asiamiestietoja ei näytetä.

Edellä mainittujen lisäksi Suomessa ovat voimassa myös EUIPO:n rekisteröimät yhteisömallit, joista tietopalvelussa ei ole lainkaan tietoja. Hakumahdollisuus yhteisömalleista löytyy EUIPOn sivuilta. Siirry EUIPOn hakusivulle.Avautuu uuteen välilehteen

HUOMIO! Kansainvälisten rekisteröintien tiedot ovat epävirallisia. Kansainvälistä rekisteriä pitää WIPO. Global Design Database -tietokannasta saa tietoja kansainvälisistä rekisteröinneistä. Kansainvälisten rekisteröintien yhteydessä PRH:n tietopalvelussa näkyvä hakemusnumero (DW-alkuinen) on PRH:n käyttämä epävirallinen hakemusnumero.

Siirry WIPOn englanninkieliseen Global Design Database -tietokantaan.Avautuu uuteen välilehteen

HUOMIO! Se, ettei haussa löydy identtistä mallia, ei ole tae siitä, että malli olisi rekisteröitävissä. Rekisteröinnille voi olla myös muita esteitä. Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä.

Käyttöehdot

Palvelun tarkoituksena on ainoastaan antaa yleisinformaatiota Suomessa rekisteröidyistä malleista ja viranomaiselle saapuneista mallin rekisteröintihakemuksista samoin kuin niistä kansainvälisistä mallirekisteröinneistä, joissa Suomi on nimetty kohdemaaksi.

Tietopalvelussa ei ole mallirekisterin kaikkia tietoja, ainoastaan tietyt perustiedot rekisterissä olevista ja sieltä poistetuista malleista sekä vireillä olevista tai vireillä olleista mallin rekisteröintihakemuksista. Tietoja ei kaikilta osin ole ehditty tarkistaa. Virallisen otteen mallirekisteristä saat PRH:n mallioikeusyksiköstä. Katso yhteystiedot.

Tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja oikeina, mutta PRH ei ota vastuuta järjestelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, tietojen tulkinnasta tai niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.10.2023