Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Mallioikeuden käyttölupa eli lisenssi

Mallioikeuden haltija voi myöntää toiselle käyttöoikeuden eli lisenssin rekisteröityyn malliinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka mallioikeuden omistusoikeus säilyy haltijalla, toinen yritys tai henkilö saa oikeuden käyttää mallia. Käytön tarkemmista ehdoista ja vastikkeellisuudesta osapuolet sopivat keskenään.

Käyttölupa voi olla yksinomainen tai rajoitettu. Yksinomaisessa käyttöluvassa mallioikeuden haltija ei voi myöntää samalle rekisteröinnille muita käyttölupia. Rajoitetussa käyttöluvassa haltija voi myöntää mallille useita käyttölupia.

Käyttölupa kannattaa pyytää merkittäväksi mallirekisteriin

Käyttöluvan haltijan on oman oikeutensa turvaamiseksi pyydettävä PRH:ta merkitsemään käyttölupa mallirekisteriin. Kun merkintä rekisteriin on tehty, katsotaan käyttöluvan tulleen kaikkien tietoon.

Jos käyttölupaa ei pyydetä merkitsemään rekisteriin, on mahdollista että mallioikeuden haltija myöhemmin antaa käyttöluvan jollekin toiselle, joka ei tiennyt aikaisemmasta käyttöluvasta. Tällaisessa tapauksessa jälkimmäisen käyttöluvan haltijan oikeus on pätevä, kun se on merkitty mallirekisteriin.

Jos käyttölupa on merkitty rekisteriin ja mallioikeuden haltija pyytää PRH:ta poistamaan mallin rekisteristä ennen sen voimassaolon päättymistä, on käyttöluvan haltijalle varattava mahdollisuus oikeutensa valvomiseksi ennen kuin malli poistetaan rekisteristä.

Kuinka haet käyttöluvan merkitsemistä mallirekisteriin?

Hakemuksen voi tehdä joko mallioikeuden haltija tai käyttöluvan saaja.

Hakemukseen vaaditaan seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • mallin rekisterinumero
  • käyttöluvan saajan nimi, kotipaikka ja osoite
  • mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite sekä valtakirja
  • tieto käyttölupasopimuksen päivämäärästä ja mahdollisista rajoituksista
  • kopio käyttölupasopimuksesta.

Voit ilmoittaa muutoksista PRH:een käyttämällä rekisteröityä mallia koskevaa hakemuslomaketta ja valtakirjaa. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen ja valtakirjan.

Rekisteritietojen muutoksista peritään maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.07.2019